Oululaistutkijoita NEJM:n merkittävimpien artikkelien tekijäjoukossa

Oulun yliopiston kansanterveystieteen professori Jouni Jaakkola ja tutkijatohtori Niilo Ryti ovat kirjoittajina artikkelissa, joka on valittu maailman johtavan lääketieteellisen julkaisun, New England Journal of Medicinen vuoden 2019 merkittävimpien artikkelien joukkoon.

Jaakkola ja Ryti toimivat Oulun yliopiston Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskus CERHissä, jossa he tutkivat pienhiukkasten yhteyttä kuolleisuuteen osana kansainvälistä tutkimusryhmää.

Tunnustuksen saanut artikkeli käsittelee lyhytaikaisen ilmansaastealtistuksen vaikutuksia päivittäiseen kuolleisuuteen ja se on alun perin julkaistu New England Journal of Medicinessä 22. elokuuta 2019.

Tutkimus pohjautuu 652 kaupungin tai alueen aineistoon neljässä maanosassa ja 24 maassa. Tutkimuksen perusteella 10 ug/m3 hiukkaspitoisuuden (PM10) nousu lisää päivittäistä kuolleisuutta 0.44%. Vastaavasti pienhiukkasten (PM2.5) vaikutus on 0.68%. Haitalliset vaikutukset ovat havaittavissa eri puolilla maailmaa. Tulokset osoittavat terveyshaittojen esiintymisen kaikkia nykyisiä ilmansaastenormeja alemmilla pitoisuuksilla.

Julkaisun tekijät ovat kansainvälisen Multi-Country Multi-City (MCC) Collaborative Research Network -verkoston jäseniä. He ovat mukana ohjelmassa, jonka tavoitteena on tuottaa epidemiologista näyttöä ympäristöstressitekijöiden, ilmaston ja terveyden välisistä yhteyksistä. Jaakkola johtaa yhteistyössä professori Jaakko Kukkosen kanssa Suomen Akatemian rahoittamaa GLORIA-projektia, jossa arvioidaan globaalien laivapäästöjen osuutta pienhiukkasten aiheuttamassa kuolleisuudessa. Projektissa hyödynnetään MCC-verkoston aineistoa.

NEJM-julkaisun toimitus valitsee merkittävimmät julkaisut havaintojen tieteellisen merkityksen ja tulosten vaikuttavuuden perusteella. Julkaisun aiheesta on erillisjulkaisun pääkirjoituksessa ja jokaisesta artikkelista on myös erillinen pääkirjoitus niiden julkaisuvaiheessa. Kyseisestä artikkelista https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe1909053

Artikkeli: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1817364

Video artikkelista: https://www.nejm.org/do/10.1056/NEJMdo005566/full/

Viimeksi päivitetty: 21.1.2020