Linnanmaan P8-autopaikka-alue avataan ja autopaikan käyttöoikeuden hakeminen alueelle käynnistetään 31.1.2020 – alueella on sähköauton latausmahdollisuus

Linnanmaan kampuksella avataan yliopistolaisille käyttöön uusi autopaikka-alue P8. Alueen autopaikat tulevat käyttöön kahdessa erässä. Ensimmäisessä vaiheessa yliopiston käyttöön tulee 35 autopaikkaa 1.2.2020 alkaen ja toisessa vaiheessa 106 autopaikkaa 1.6.2020 alkaen. 1.2. Ensimmäisen erän käyttöön tulevan autopaikka-alueen käyttöoikeuden hakeminen alkaa 31.1. ja päätökset käyttöoikeuden saajista tehdään 7.2.2020. Toisen erän autopaikkojen käyttöoikeudet tulevat haettaviksi ja päätökset autopaikkojen käyttöoikeuksien haltijoista tehdään toukokuun loppupuolella.

P8-autopaikka-alueelle asennetut eTolpat toimivat sekä perinteisinä lohkolämmittimien virtalähteinä että myöskin sähköauton latauspisteinä. P8-autopaikka-alueen hinnoittelu poikkeaa muiden yliopiston autopaikka-alueiden hinnoittelusta. Autopaikan käyttöoikeuden perushinta ajalle 1.2.-31.10.2020 on 10€/kk, yhteensä 90€ ja ajalle 1.6.-31.10.2020 yhteensä 50€. Perushinta kattaa autopaikka-alueen käyttöoikeuden ja lämmityskauden aikaisen lohkolämmittimen käytön. Lisäksi käyttäjä maksaa sähköauton lataukseen käytetyn sähkövirran, jonka veloitushinta 0,13€/kWh. Autopaikka-alueen käyttöoikeus luovutetaan vain 31.10.2020 saakka jatkuvana sopimuksena. Hakemuksen perusteluissa on muiden perusteluiden lisäksi mainittava ehdottomasti sähköauton latauspisteen käyttötarve.

1.11.2020 alkaen alueella käytetään samaa hintaa kuin muillakin Linnanmaan yleisillä autopaikka-alueilla. eTolpan kautta sähköauton lataamiseen käytetyn sähkövirran kustannuksen maksaa kuitenkin autopaikan käyttäjä.

Henkilöt, joilla on jo jollekin muulle yliopiston lämmitystolpalliselle autopaikka-alueelle käyttöoikeus, voivat hakea 1. vaiheen autopaikkojen käyttöönotossa käyttöoikeutta P8-autopaikka-alueelle vain siinä tapauksessa, että heillä on käytössään sähköauto. Näiden henkilöiden hakemukset käsitellään uusina hakemuksina ja henkilön saadessa P8-autopaikka-alueen käyttöoikeuden, entisen autopaikka-alueen käyttöoikeus päättyy ja käyttöoikeus siirretään P8-autopaikka-alueelle. Autopaikka-alueen käyttöoikeuden siirtyminen P8-autopaikka-alueelle toiselta yliopiston lämmitystolpalliselta autopaikka-alueelta ei oikeuta entisen autopaikka-alueen maksun palautukseen. Vastaavasti siirtyvästä autopaikan käyttöoikeudesta ei aiheudu maksuvelvollisuutta P8-autopaikka-alueen käyttöoikeudesta.

 

Tila- ja turvallisuuspalvelut

tilat@oulu.fi

 

Linkki eparking-järjestelmään

Viimeksi päivitetty: 31.1.2020