Väitöstilaisuus Oulun yliopistossa

Väittelijä

M. Sc. Uditha Wijewardhana

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Radiotekniikka

Oppiaine

Langaton viestintä

Väitöstilaisuus

28.2.2020 12:00

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopisto, L10

Aihe

Harvat palautusalgoritmit suoratoisto- ja moniulotteisiinsignaaleihin

Vastaväittäjä

Dosentti Mikko Vehkaperä, Aalto yliopisto

Kustos

D.Sc Marian Codreanu, Oulun yliopisto

Energiatehokkaat anturiverkot

Maailma on siirtymässä kohti aikakautta, jossa järjestelmät keräävät ja käsittelevät valtavanmäärän tietoa. Tällöin tiedon hankkimisen kustannukset ja monimutkaisuus, sekä korkeaulotteisen datan käsittely tulevat kriittisiksi reunaehdoiksi. Yksi ratkaisun tarjoaja on pakattu havainta (compressed sensing, CS), joka mahdollistaa alinäytteistetyn signaalin rekonstruktion. Tässätyössä kehitetään algoritmeja jatkuva-aikaisten ja moniulotteisten harvojen signaalien rekonst-ruktioon pakatuista mittauksista.

Väitöskirja

Viimeksi päivitetty: 3.3.2020