University of Oulu, 2019

Moodlessa jo yli 3000 kurssia – Optima poistuu kesällä

Moodle on ollut käytössä Oulun yliopistossa jo vuoden, ja käyttäjiä on kertynyt yli 15 000. Aiempi järjestelmä Optima poistuu kokonaan käytöstä kesällä.

Opetushenkilökuntaa on koulutettu ahkerasti Moodlen käyttöön. Uuden järjestelmän käyttöönotto aiheutti lisätyötä, mutta se nähtiin myös mahdollisuutena tehdä jotain uutta.

”Opettajat ottivat uudistuksen pääosin hyvin vastaan. Vaikka järjestelmän vaihto oli pakollista, olivat he tyytyväisiä, että samalla voitiin kehittää kursseja eteenpäin”, kertoo opetuksen IT-tukipalveluiden Paula Vaskuri.

Informaatiotutkimuksen opiskelijat Sini Kivijärvi ja Satu Kinnunen ovat tekemässä ryhmätyötä Moodlen käyttöönotosta Oulun yliopistossa johtamisen näkökulmasta. Ryhmätyön puitteissa tullaan tekemään pienimuotoinen kysely henkilökunnalle.

Moodle tuo uusia ominaisuuksia

Moodle antaa järjestelmänä raamit, mutta opettajasta riippuu, miten sen eri ominaisuuksia haluaa käyttää. Optimaan verrattuna Moodlessa on parempi integraatio O365- ja GSuite-pilvipalveluihin sekä Zoomiin. Uusia ominaisuuksia ovat esimerkiksi STACK-järjestelmän käyttöönotto Moodlessa sekä H5P-työkalukokoelma, jonka avulla voidaan muun muassa tehdä videoista interaktiivisia.

Moodle toimii yliopiston omalla palvelimella, joten sitä voidaan itse muokata ja kehittää. Valtaosa Suomen korkeakouluista käyttää Moodlea, mikä mahdollistaa entistä vaivattomamman yhteistyön. Meneillään on jo useita yhteiskursseja ja -kokonaisuuksia, joissa on opiskelijoita useista eri korkeakouluista.

Yksi alusta helpottaa opiskelua

Opiskelijat arvostavat sitä, että sähköisessä järjestelmässä ei olla paikkaan eikä aikaan sidottuja. Opinnot etenevät joustavammin, eivätkä sairaspoissaolot kaada maailmaa, kun materiaalit löytyvät myös Moodlesta.

”Opiskelijayhteisö on kirjava joukko erilaisia ihmisiä erilaisine elämineen. Moodlen kautta tehtäviä ja toimitettavia opintosuoritteita on mahdollista tehdä niin Tuirassa, Turussa kuin Tukholmassakin, jolloin eri opiskelijoiden tarpeet ja elämäntilanteet tulevat paremmin huomioiduiksi”, sanoo Kinnunen.

Oulun yliopisto on viime vuosina tiivistänyt järjestelmiään. Kauppatieteiden opiskelija Vy Nguyen kertoo, että hänen aloittaessaan kursseja löytyi jopa neljästä eri järjestelmästä: ”Ensimmäisen vuoden opiskelijana se oli hyvin hämmentävää. Toisena vuotenani kaikki siirrettiin Moodleen, mikä helpotti materiaalien löytämistä ja määräaikojen seuraamista. Arvostan Moodlea, koska kaikki löytyy yhdestä paikasta ja siellä on helppo navigoida.”

Optimaan ei ole luotu uutta materiaalia Moodlen käyttöönoton jälkeen. Optima poistuu kokonaan käytöstä kesällä. Sekä opettajien että opiskelijoiden on otettava haluamansa materiaalit talteen ennen sitä.

Viimeksi päivitetty: 10.3.2020