Koronavirustilanteen seuranta, päätöksenteko ja viestintä

Koronatilannetta varten perustettu valmiusryhmä seuraa koko ajan koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeistusta ja tekee yhteistyöstä alueellisten viranomaisten, kuten sairaanhoitopiirin, aluehallintoviraston ja Oulun kaupungin kanssa. Valmiusryhmä kokoontuu joka päivä klo 13 ja tekee saadun tiedon perusteella päätöksiä ja ohjeistaa yliopiston toimintaa. Ohjeista tiedotetaan yliopistoyhteisölle ja ne julkaistaan koronavirustilanteen seurantasivulla.

Miten koronavirustilannetta seurataan ja yliopiston toimia johdetaan?

Koronatilannetta varten perustettu valmiusryhmä seuraa koko ajan koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeistusta ja tekee yhteistyöstä alueellisten viranomaisten, kuten sairaanhoitopiirin, aluehallintoviraston ja Oulun kaupungin kanssa. Valmiusryhmä kokoontuu joka päivä klo 13 ja tekee saadun tiedon perusteella päätöksiä ja ohjeistaa yliopiston toimintaa. Ohjeista tiedotetaan yliopistoyhteisölle ja ne julkaistaan koronavirustilanteen seurantasivulla.

Koronavirustilanteen hoitamiseksi perustettu operatiivinen ryhmä varmistaa ohjeistusten toimeenpanon koko yhteisössä ja tekee tarvittavia lisätoimenpiteitä omilla vastuualueillaan. Operatiivinen ryhmä raportoi valmiusryhmälle toteutetuista toimista ja asioista, jotka vaativat mahdollista lisäselvitystä. Operatiivisen ryhmän tehtävänä on myös valmistautua siihen, että tilanne pahenee.

Koulutuksen ja tutkimuksen käytännön järjestelyjä poikkeustilanteessa johtavat dekaanit ja yksikönjohtajat.

 

Miten tilanne etenee?

Tällä hetkellä tehdään kaikkialla yliopistossa järjestelyjä, miten opetusta ja työntekoa voidaan jatkaa mahdollisimman paljon etänä. Luentoja toteutetaan verkkolähetyksiä ja kursseja muutetaan verkkokursseiksi. Opetusjärjestelyistä informoidaan kurssikohtaisesti esimerkiksi Moodlen kautta tai sähköpostitse. Kurssien vastuuopettajat vastaavat järjestelyistä ja informoinnista tiedekuntakohtaisten linjausten mukaisesti. Digitaalisen opetuksen tukea on tehostettu.

Lukuisia tapahtumia on peruttu tai siirretty ja näitä päätöksiä tekevät ja informoivat tapahtumien vastuuhenkilöt annettujen ohjeiden mukaisesti.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri informoi eilen 12.3. yhteensä 17 opiskelijan saamasta koronavirusinfektiosta. Altistumisia koronavirukselle on kartoitettu Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin infektiolääkäri Teija Puhdon johdolla. Kaikki ne 1. ja 2. vuosikurssin lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijat, jotka ovat olleet maanantaina 9.3. samassa luentosalissa koronavirustartunnan saaneiden opiskelijoiden kanssa sekä muut altistuneet on asetettu karanteeniin infektiolääkärin ohjeistuksen mukaisesti.  PPSHP yhteistyössä yliopiston kanssa seuraa tilannetta tarkoin. Kun uusia infektiotapauksia ilmenee, altistuneet selvitetään infektiolääkärin johdolla ja toimenpiteisiin ryhdytään PPSHP:n ohjeiden mukaisesti. Yhteydenotot altistuneisiin tulevat pääsääntöisesti terveysviranomaisilta.

Sairaanhoitopiiriltä saadun tämänhetkisen tiedon mukaan virus voi tarttua noin vuorokauden ajan ennen oireiden alkamista ja vaatii esimerkiksi sairastuneen vieressä istumista. Yliopiston siivousta ja hygieniatoimenpiteitä on tehostettu koronavirusepidemian vuoksi jo aiemmin Työterveyslaitoksen ohjeistusten mukaisesti.

Valmiusryhmä odottaa tänään saavansa aluehallintovirastolta Oulua koskevan päätöksen kokoontumisrajoituksiin liittyen sekä Oulun kaupungin tietoa koulujen mahdollisten sulkemisten tai muiden toimenpiteiden osalta. Saamme myös mahdollisesti lisäohjeistusta koko maan oppilaitosten osalta. Yliopiston linjauksia päivitetään saadun tiedon pohjalta iltapäivällä 13.3. ja niistä tiedotetaan yliopistoyhteisön jäsenille.

 

Miten koronavirustilanteesta tiedotetaan?

Yliopistotasoista viestintää koordinoi ja toteuttaa yliopiston viestintäyksikkö. Tiedottamista liittyen kurssien toteuttamiseen, tentteihin, tiedekuntien linjauksiin tai esimerkiksi tapahtumien perumiseen liittyen tekevät vastuuhenkilöt tiedekunnissa ja yksiköissä. Ensisijaisesti opiskelijoille ja henkilöstölle seuraavia kanavia pitkin

  • Yleinen viestintä opiskelijoille: Opiskelijoiden uutiset oulu.fi/opiskelijalle ja Tuudo, sähköposti, sosiaalinen media (vastuussa: viestintä, koulutuspalvelut, HR)
  • Kursseihin liittyvä viestintä opiskelijoille: mm. Moodle, sähköposti, tutkinto-ohjelmien uutiset (vastuussa: kurssien vastuuopettajat)
  • Henkilöstö: Patio ja sähköposti (vastuussa: viestintä, HR, koulutuspalvelut, IT)

Eiliset 12.3. julkaistut ohjeet on lähetetty työntekijöille ja opiskelijoille sähköpostitse verkkosivustoilla julkaisemisen lisäksi.

Huomiothan, että palveluosoitteet ovat nyt pahasti kuormittuneita ja viesteihin vastaaminen voi valitettavasti kestää. Jos asiasi voi odottaa, seuraa yleistä viestintää ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Jos kysymyksesi koskee terveysneuvontaa:

  • Koronavirusinfektiota epäiltäessä tulee ensisijaisesti ottaa puhelimitse yhteyttä oman alueen sairaalaan tai terveyskeskukseen. Oulun seudun yhteispäivystyksen neuvontanumero 08 315 2655. Lisäohjeet opiskelijoille löytyvät YTHS:n sivuilta: https://www.yths.fi/ajankohtaista/2020/ajankohtaista-koronaviruksesta/
  • Oulun yliopiston työterveyshuoltoon Mehiläiseen voi olla yhteydessä Oma Työterveys -puhelinpalveluun tai digiklinikkaan.

Valtakunnallinen neuvontapuhelin palvelee numerossa 029 553 5535 arkisin kello 8–21 ja lauantaisin kello 9–15. Numerosta saa yleistä tietoa koronaviruksesta, mutta ei terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa.

Uutista täsmennetty 13.3. klo 17.40.  Täsmennetty kohta kursiivilla.

Viimeksi päivitetty: 13.3.2020