Värikkäästi valaistu HILA-puupaviljonki

Laaja valaistussuunnittelun täydennyskoulutus alkaa – haku käynnissä

Valaistussuunnittelu on tärkeä suunnitteluala, jolla tarvitaan laajaa ammattitaitoa. Tähän tarpeeseen vastaa syksyllä käynnistyvä koulutus, joka perehdyttää monialaisesti niin arkkitehtuuri- kuin kaupunkivalaistuksen saloihin. Täydennyskoulutus toteutetaan Oulussa ja Kuopiossa Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikön ja Savonia-ammattikorkeakoulun yhteistyönä.

Valaistus vaikuttaa kokemukseemme kaikista ympäristöistä – niin ulko- kuin sisätiloista – usealla eri tasolla. Valaistus ja valo on näkemisen ja visuaalisen kokemuksen perusta. Suunnittelija rakentaa valon avulla ympäristön näkyväksi. Valaistuksen laatu vaikuttaa monella tasolla hyvinvointiin erilaisissa ympäristöissä – vireystiloihin, mielialoihin ja turvallisuuden tunteeseen. Valaistus vaikuttaa myös ratkaisevasti viihtymiseen ja toimimiseen erilaisissa ympäristöissä. Uudella valaistusteknologialla ja älykkäillä ratkaisuilla voidaan tukea hyvinvointia monin uusin tavoin, ja lisäksi säästää energiaa.

Uusi täydennyskoulutus käynnistyy elokuun lopussa Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikössä ja Savonia-ammattikorkeakoulussa Kuopiossa ja se toteutetaan yhteistyössä. Laajuudeltaan 60 opintopisteen koulutus kestää vuoden, mutta siitä on mahdollista suorittaa myös pienempiä osakokonaisuuksia. Opinnot sopivat kaikille, jotka tarvitsevat työssään valaistussuunnittelun perustietoa tai haluavat laajentaa, syventää ja päivittää osaamistaan. 

Syksyn opinnoissa perehdytään laajasti ja monialaisesti kaupunkivalaistuksen ja ulkovalaistuksen suunnitteluun liittyviin näkökulmiin. Kevään opinnoissa keskitytään sisätilojen valaistusolosuhteiden suunnitteluun niin keinovalon kuin luonnonvalon näkökulmasta. Koulutuksessa saatavaa monialaista teoriataustaa esimerkiksi valon, ihmisen ja ympäristön suhteesta sovelletaan käytäntöön syksyn ja kevään suunnitteluharjoitustöissä oppien samalla käytännön valaistussuunnittelua tukevia taitoja, kuten valaistuslaskentaa ja -mallintamista. Koulutus on monimuoto-opetusta, joka sisältää lähiopetusjaksoja työpajoineen, itsenäistä opiskelua ja etäopetusta verkkoympäristössä, vertaisryhmätyöskentelyä sekä yksilö- ja ryhmätehtäviä.

Koulutusmuotoa kehittävä, lyhyempi pilottijakso on ollut käynnissä tammikuusta asti ja sen puitteissa on kokeiltu muun muassa monialaisten ammattilaisten vertaisryhmätyöskentelyä, josta on saatu jo hyviä kokemuksia. Valaistusalalla toimii tällä hetkellä ammattilaisia useilta aloilta, joilla kullakin on asiantuntemusta omasta näkökulmastaan. Yhdessä työskentely opintojen parissa laajentaa kaikkien osaamista ja antaa myös yhteisen kielen tulevaisuuden yhteistyöprojektien varalle. Koronakevät vauhditti etäopiskeluun soveltuvien opetus- ja opiskelumenetelmien kehitystä: jopa työpajoja on nyt järjestetty onnistuneesti yhdessä digitaalisella alustalla työskennellen.

Koulutus on osa Oulun yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun yhteistä OSAaValo – Valaistusosaaminen pohjoisen vetovoimana -hanketta. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tukema ja sitä rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Savon ELY-keskukset. Tästä syystä maksuttoman koulutuksen ensisijainen kohderyhmä on Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon alueilla asuvat ja toimivat henkilöt. Haku koulutukseen on 20.4. –17.5.2020 ja molempiin koulutuspaikkoihin valitaan enintään 25 opiskelijaa.

OSAaValo-hankkeen vastuullisena johtajana toimii tutkijatohtori Henrika Pihlajaniemi Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksiköstä ja Savonian hankevastaavana koulutussuunnittelija Sari Turpeinen.

Video koulutuksesta: https://www.youtube.com/watch?v=7NpeGU7bcMQ

Lisätietoja ja haku: 

Oulu: https://www.oulu.fi/arkkitehtuuri/node/200742

Kuopio: https://www.lyyti.fi/p/Valaistussuunnittelun_koulutus_60_op_3883

 

 

Viimeksi päivitetty: 20.4.2020