Opiskelija kirjoittaa vihkoon.

Poikkeusolot kuormittavat opiskelijoita, mutta joustavuus kerää kehuja

Ylioppilaskunnan (OYY) järjestämän kyselyn mukaan poikkeusoloissa opiskeleminen on tuottanut valtaosalle opiskelijoista haasteita. Joustavuus järjestelyissä on kuitenkin helpottanut opintoja.

Noin 70 prosenttia kyselyn vastaajista kertoo, että poikkeusolot ovat vaikeuttaneet opiskelua hieman tai merkittävästi. Suurimman osan mielestä siirtyminen etäopiskeluun on ollut kuormittavaa. Ruotsin kieltä opiskelevaa Stina Huhtelan opiskelua ovat hidastaneet haasteet aikataulutuksessa ja rakenteen puuttumisessa.

”Olen tottunut erottamaan opiskelun ja vapaa-ajan toisistaan niin, että opiskelut hoidetaan yliopistolla ja koti on rentoutumista varten. On ollut vaikeaa tehdä kouluhommia kotona, kun opinnoista on puuttunut aiempi rakenne”, Huhtela kertoo.

Kyselyn mukaan suurimpia syitä opintojen vaikeutumiselle ovat opiskelumateriaalien ja välttämättömien fyysisten opiskeluympäristöjen muuttunut saatavuus, työmäärän lisääntyminen ja opintojaksojen järjestelyihin liittyvät syyt. Myös suoraan opintoihin liittymättömät tekijät, kuten toimeentulon vaarantuminen ja lapsien jääminen kotiin, on kuormittanut opiskelijoita.

”Tuntuu, että päivät vain lipuvat eteenpäin. Yksin oleminen on tuntunut tosi vaikealta, mutta siihenkin alkaa jo tottua. Onneksi opettajat ovat olleet ymmärtäväisiä opiskelijoiden erilaisten tilanteiden suhteen”, Huhtela toteaa.

Kyselyn mukaan opiskelijat kaipaavat eniten tukea eristyksissä olemiseen ja yhteisöllisyyden puuttumiseen sekä tilanteen aiheuttamaan epävarmuuteen. Myös työtilanne ja toimeentulo huolestuttavat opiskelijoita nyt.

Etäopintojen joustavuus kerää kehuja

Huomionarvoista on, että noin 40 prosenttia kyselyn vastaajista kertoo poikkeusolojen myötä syntyneen joustavuuden helpottaneen opintoja. Sekä Huhtela että sähkötekniikkaa opiskeleva Simo Salonen kertovat, että luentojen seuraaminen etänä helpottaa arkea. Yliopistolle kulkemiseen ei mene aikaa, ja luentoja seuratessa voi vaikka tehdä ruokaa samalla.

”Monella kurssilla ollaan innostuttu tekemään opetusvideoita. Mikään ei ole lisännyt oppimista yhtä dramaattisesti kuin selkeästi näkyvät ja selostetut esimerkit, jotka voi toistaa ja pysäyttää aina tarpeen vaatiessa. Kiitos siitä!” Salonen kehuu.

Kyselyn vastaajista yli 60 prosenttia on sitä mieltä, että etäopetus on toiminut hyvin tai todella hyvin. Valtaosa koki verkossa tehtävät tentit sekä esseet ja muut kirjalliset työt hyvin toimiviksi. Etänä tehtävät ryhmätyöt jakoivat mielipiteitä. Sama osuus ryhmätöitä tehneistä opiskelijoista koki ne hyvin toimiviksi kuin huonosti toimiviksi.

”Yliopiston panostus digiin jo ennen koronakriisin puhkeamista osoittaa nyt tarpeellisuutensa ja kasvaa korkoa. Poikkeustilanteessa kurssien opettajat ovat erittäin sujuvasti ottaneet haltuun luennoimisen Zoomissa sekä hyödyntäneet muita digitaalisia työkaluja”, toteaa biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan koulutusdekaani Tuomo Glumoff.

Osan opinnot etenevät suunniteltuun tahtiin

Kyselyyn vastanneista yli puolet ilmoitti, että opinnot ovat edenneet suunnitellulla tavalla. Salosen opinnot ovat edistyneet normaalia paremmin, kun harrastusten ja rientojen peruuntuessa aikaa opiskelulle on jäänyt enemmän. Arkirutiinien ylläpitämisen eteen joutuu kuitenkin näkemään vaivaa.

”Opiskelumateriaali kannattaa piilottaa vaikka reppuun ja ottaa esille ainoastaan arkipäivinä tiettyinä aikoina. Viikonloppuvapaista kannattaa pitää kiinni. Kavereita ja melskettä on jo kova ikävä, mutta kyllä tästä etäyhteyksillä ja käsidesillä selvitään”, Salonen vinkkaa.

Noin joka kolmannella vastaajalla opinnot eivät ole edenneet suunnitellulla tavalla.

”Esimerkiksi biokemia kokeellisena alana kärsii tässä tilanteessa siitä, että kaikkea opetusta ei millään voida toteuttaa etänä”, Glumoff toteaa.

Tietoa on saatavilla tarpeeksi

Kyselyn mukaan 70 prosenttia opiskelijoista on saanut tietoa opintojaksojensa suorittamisesta sekä tiedekuntien linjauksista hyvin tai todella hyvin.

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta aloitti viikoittaisten infojen pitämisen opiskelijoille varhaisessa vaiheessa. Zoomissa pidettyjen infojen tarkoituksena on paitsi välittää tietoa opetusjärjestelyistä, myös pitää yllä yhteisöllisyyttä.

”Opiskelijat ovat käsittääkseni olleet hyvin tyytyväisiä siihen, että tiedekunta muistaa heidän olemassaolonsa, vaikka käytävät kumisevat tyhjyyttään”, kertoo koulutusdekaani Tuomo Glumoff.

Infoissa on ollut paikalla parhaimmillaan viidesosa opiskelijoista. Infoissa on tiedonvälityksen lisäksi kerätty opiskelijoiden toiveita, joita on sittemmin huomioitu esimerkiksi kesäopintojen järjestämisessä.

OYY:n järjestämään kyselyyn vastasi noin 1600 opiskelijaa. Vastaajia oli kaikista tiedekunnista. Kysely lähetettiin kaikille Oulun yliopistossa opiskeleville opiskelijoille ja siihen pystyi vastaamaan 3.–11.4.

Raportti koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutuksista Oulun yliopiston opiskelijoihin

Teksti: Iia Paloheimo

Viimeksi päivitetty: 19.5.2020