Tapani Koivu on valittu Oulun yliopiston uudeksi koulutusrehtoriksi. Kuva Heureka.

Tapio Koivu koulutuksesta vastaavaksi vararehtoriksi

Oulun yliopiston hallitus on valinnut uudeksi koulutuksesta vastaavaksi vararehtoriksi kaudelle 1.7.2020-30.6.2025 tekniikan tohtori Tapio Koivun.

Koivu siirtyy tehtävään Tiedekeskussäätiön toimitusjohtajan tehtävästä, jossa hän on vastannut mm. tiedekeskus Heurekan ja säätiön tytäryhtiöiden strategiasta ja johtamisesta. Aiemmin Koivu on työskennellyt Helsingin yliopistossa tutkimuksen toimialajohtajana sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:ssä eri tehtävissä Suomessa ja Yhdysvalloissa.
 
Tehtävää haki kahdeksan henkilöä, joista hallituksen nimeämä valmisteluryhmä haastatteli kolmea.
 
”Hyvistä ja osaamis- ja henkilöprofiileiltaan varsin erilaisista hakijoista yliopiston hallitus valitsi seuraavalle vararehtorikaudelle Tapio Koivun erityisesti hänen monipuolisen johtamiskokemuksensa ja muutosjohtamisen näyttöjensä ansiosta”, Oulun yliopiston hallituksen puheenjohtaja Sakari Kallo sanoo.
 
Valmisteluryhmä arvioi käytyjen haastattelukierrosten perusteella Koivun näkemysten tutkintokoulutuksesta, jatkuvan oppimisen palveluista ja opiskelijakokemuksen kehittämisestä olevan hyvin linjassa Oulun yliopiston tavoitteiden kanssa. 
 
”Yliopistokoulutus elää vahvaa murroskautta. Koulutustoimintaamme tulee kehittää yhä vetovoimaisemmaksi ja tuloksekkaammaksi. On hienoa saada Tapio Koivu osaksi yliopiston johtoryhmää luotsaamaan koulutuksen kehittämisohjelmaa yhteistyössä tiedekuntien kanssa”, yliopiston rehtori Jouko Niinimäki sanoo.
 
”Haluan tässä yhteydessä myös lämpimästi kiittää Helka-Liisa Hentilää hänen paneutuneesta työstään koulutuksen kehittämisessä ja erityisesti mittavan tutkinto-ohjelmauudistuksen toteuttamisesta vararehtorikaudellaan. Helka on vienyt eteenpäin opiskelijakeskeistä koulutuksen näkökulmaa ja opiskelijoiden palautteen kuuntelemista koulutuksen laadun kehittämisessä. Tästä tulemme pitämään kiinni myös jatkossa”, Niinimäki lisää.
 
Tulevalla vararehtorikaudella keskeisiä kehittämisteemoja tulevat yliopiston strategian mukaisesti olemaan koulutustarjonnan laajentaminen erityisesti jatkuvassa oppimisessa, digitaalisen opetustarjonnan lisääminen sekä opiskelijakokemuksen kehittäminen.

Viimeksi päivitetty: 22.5.2020