Väitöstilaisuus Oulun yliopistossa

Väittelijä

Oikeustieteen maisteri, kauppatieteiden maisteri Martti Saarela

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Tuotantotalous
+358 (0) 294 482931

Oppiaine

Tuotantotalous

Väitöstilaisuus

12.6.2020 12:00

Väitöstilaisuuden paikka

Etäyhteys: https://oulu.zoom.us/s/65085183715

Aihe

Kasvunhallinta digitaalisia terveyspalveluita tuottavissa eHealth startup -yrityksissä

Vastaväittäjä

Professori Pekka Abrahamsson, Jyväskylän yliopisto

Toinen vastaväittäjä

Dosentti Ilkka Raatikainen, Vaasan yliopisto

Kustos

Professori Matti Muhos, Oulun yliopisto

Kasvunhallinta digitaalisia terveyspalveluita tuottavissa eHealth startup -yrityksissä

Terveydenhuolto ja väestön hyvinvointi ovat terveysnäkökulman lisäksi myös taloudellisesti kriittisiä kysymyksiä. Globaalisti lisääntyvä terveydenhuoltopalveluiden kysyntä ja terveydenhuoltojärjestelmien kohtaamat taloudelliset haasteet ovat lisänneet tehokkaiden, skaalautuvien ja innovatiivisten terveyspalvelujen tarvetta. Digitaalitekniikan integroituminen terveys- ja hyvinvointipalveluihin (eHealth) on nopeasti kasvava sektori, jota pidetään yhtenä keskeisenä vastauksena lisääntyvälle terveys- ja hyvinvointipalveluiden kysynnälle.

Digitaalisia terveyspalveluita tuottavat start up -yritykset (eHealth startup -yritykset) vastaavat terveydenhoidon ja hyvinvointialojen tarpeisiin kehittämällä uusia digitaalisia ratkaisuja, täydentämällä perinteisiä palveluita ja luomalla sektorille jopa uusia markkinoita. Koska startup-vaihe on kriittinen ajanjakso yrityksen selviytymiselle ja kasvulle, on kasvunhallinta keskeistä jokaiselle kasvua tavoittelevalle startup-yritykselle.

Väitöstutkimuksen tavoitteena oli selvittää eHealth-palveluja tuottavien start up -yritysten kasvunhallintaa. Tutkimuksessa kerättiin haastatteluaineistoa eHealth start up -yrityksistä Suomesta, Ruotsista ja Yhdysvalloista.

Tutkimus tuo eHealth start up -yritysten liiketoiminnasta esille kaksitoista erityispiirrettä, jotka auttavat ymmärtämään kasvunhallintaa tutkitussa kontekstissa. Hidas kasvu ja äärimmäinen epävarmuus ovat avainpiirteitä ja samalla seurausta muista tutkimuksessa esiin nostetuista liiketoiminnan erityspiirteistä. Tutkimuksen tulokset tulisi ottaa huomioon yritysten kasvuteorian kehittämisessä sekä eHealth start up -yritysten käytännön kasvunhallinnassa. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää mm. eHealth start-up -yritysten johtamisen haasteiden ennakoinnissa, mikä voi johtaa riskien vähentymiseen yritysten start up -vaiheessa.
 

Väitöskirja

Viimeksi päivitetty: 4.6.2020