LUMA-kirja

Uusi verkkokirja kansallisesta ja kansainvälisestä LUMA-tiedekasvatuksesta

Miten innostetaan tulevaisuuden tekijöitä matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian opiskeluun? Miten tuetaan taitavia opettajia ja tulevia opettajia tärkeässä työssään? Miten rakennetaan yhteisöllisesti ja tutkimusperustaisesti hyvää ja kestävää tulevaisuutta? 

Muun muassa näihin kysymyksiin saadaan vastauksia uudessa kansallista ja kansainvälistä LUMA-tiedekasvatustoimintaa kuvaavassa verkkokirjassa. Kirjan suunnitteluun ja tekemiseen on osallistunut kaikkiaan noin sata henkilöä LUMA-keskus Suomi -verkostosta, johon kuuluu 11 yliopistoa ja 13 keskusta.

Korkeatasoinen osaaminen on avainasemassa Suomen hyvään tulevaisuuteen. Matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian osaamisella on siinä merkittävä rooli. Osaamisen vahvistaminen ja innostaminen näiden aineiden opiskeluun on LUMA-keskus Suomi -verkoston tiedekasvatuksen päämäärä, ja sitä uuden verkkokirjan julkistamisella halutaan myös korostaa ja avata.

Uusi verkkokirja sisältää viisi lukua. Ensimmäisessä tuodaan esiin osallistujien ja toimijoiden kokemuksia. Toisessa luvussa kuvataan parhaita ratkaisuja ja toimintamalleja tulevaisuuden tekijöiden tukemisessa hyvään ja kestävään tulevaisuuteen, Kolmannessa luvussa avataan kansainvälistä toimintaa ja yhteisöllistä oppimista ja neljännessä luvussa esitellään verkoston hallintoa ja toimintakulttuuria keskuksineen. Kirjan viimeinen luku huipentuu tutkimusperustaiseen, yhteisölliseen kehittämiseen ja tutkimukseen.

Kirjassa näkyy valittuina otoksina myös Oulun yliopiston LUMA-keskuksen toiminta, kirjoittajina johtaja Jouni Pursiainen, varajohtaja Sari Harmoinen sekä suunnittelijat Susanna Kaitera, Tiina Komulainen, Kati Kyllönen ja Merja Vaaramaa.

Kirja julkaistaan verkkokirjana ensin suomeksi ja syksyn aikana myös ruotsiksi ja englanniksi.

LUMA-keskustoimintaa on systemaattisesti kehitetty yliopistotasolla Suomessa vuodesta 2003 lähtien. Vuonna 2013 avattiin kansallinen LUMA-keskusverkosto 11 yliopiston yhteyteen edistämään tärkeää päämäärää. Siihen kuuluu 13 aktiivista keskusta. Yhteisöllisesti ja tutkimusperustaisesti toimivalla verkostolla on opetus- ja kulttuuriministeriön antama valtakunnallinen tehtävä, johon kaikki yliopistot keskuksineen ovat sitoutuneet.

Verkoston toiminta perustuu tutkimukseen ja vahvaan vuorovaikutukseen tiedeyhteisön ja ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa. Kansallisella LUMA-neuvottelukunnalla on toimintaa suuntaava tärkeä rooli. 

LUMA Suomi – yhdessä olemme edemmän -verkkokirja ladattavissa (pdf)

 

Viimeksi päivitetty: 29.10.2020