Väitöstilaisuus Oulun yliopistossa

Väittelijä

Filosofian maisteri Toni Varila

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Kestävän kemian tutkimusyksikkö

Oppiaine

Kemia

Väitöstilaisuus

30.11.2020 12:00

Väitöstilaisuuden paikka

Kokkolan yliopistokeskus. Etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/62037113536

Aihe

Uudet, biomassapohjaiset hiilivaahdot

Vastaväittäjä

Professori Janne Jänis, Itä-Suomen yliopisto

Kustos

Professori Ulla Lassi, Oulun yliopisto

Hiilivaahtoja biomassasta teollisiin sovelluksiin

Biomassan hyödyntäminen energian tuotannossa on lisääntynyt merkittävästi viime aikoina. Biomassasta tulee kuitenkin pyrkiä valmistamaan energiakäytön ohella uusia tuotteita, jotka korvaisivat fossiilisista raaka-aineista valmistettuja materiaaleja. 

Väitöstutkimuksessa on valmistettu puun kuoresta tanniinipohjaisia hiilivaahtoja sekä ligniinillä, selluteollisuuden sivutuotteella, mekaanisesti vahvistettuja hiilivaahtoja. Lisäksi on tutkittu hiilivaahtojen ominaisuuksia yritysyhteistyössä ja käyttöä eri sovelluskohteissa. Tanniinien erotuksessa on tehty tutkimusyhteistyötä Luonnonvarakeskuksen tutkijoiden kanssa. 

Väitöstutkimuksen perusteella valmistetut hiilivaahdot toimivat hyvin valituissa sovelluksissa. Niitä on tutkittu mm. vedenpuhdistuksessa ja katalyyttitukiaineena biojalostuksen prosesseissa yhteistyössä Aalto-yliopiston tutkimusryhmän kanssa. Väitöstutkimuksessa saadut tulokset olivat lupaavia ja mahdollistivat fossiilisen hiilitukiaineen korvaamisen em. sovelluksissa. Hiilivaahtojen hyvät mekaaniset ominaisuudet, huokoiset ja keveät rakenteet mahdollistavat myös täysin uusia käyttökohteita mm. rakennustuoteteollisuudessa, jossa voitaisiin korvata fossiilisia eristemateriaaleja.

 

Väitöskirja

Viimeksi päivitetty: 24.11.2020