Valmistuminen

Yliopistotutkinnon suorittamiseen ja yliopistosta valmistumiseen liittyvistä asioista tiedotetaan tiedekuntakohtaisesti tiedekuntien verkkosivuilla. Tutkintotodistuksia myönnetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Tutkintoa haetaan tutkintotodistushakemuksella OSAT-järjestelmässä. Katso omaa tiedekuntaasi koskevat tarkemmat ohjeet ja aikataulut ao. linkeistä.

19.5.2016

Kypsyysnäyte

15.5.2016

Diploma Supplement

11.5.2016

Publiikki

Liity alumniverkostoon

Alumniverkosto on avoin ja maksuton palvelu kaikille Oulun yliopistosta valmistuneille. Voit liittyä verkostoon jo kandidaatin tutkinnon suoritettuasi. Verkostossa on yli 6000 Oulun yliopiston alumnia. Liity alumniverkostoon

Kandidaatin tutkinnon valmistuminen ja opintotuki

1.8.2011 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneilla opiskelijoilla opintotuki on myönnetty ensin vain kandidaatin tutkinnon suorittamiseen. Tarkistathan hyvissä ajoin tiedekuntasi valmistumisaikataulun ja ohjeistuksen tutkinnon valmistumisesta. Kandidaatin tutkielman tarkastaminen ja kypsyysnäytteen arviointi ovat aikaa vieviä prosesseja. Huomaathan, että voit saada opintotukea maisterivaiheen opintoihin vasta kandidaatintutkinnon valmistumiskuukaudesta seuraavan kuukauden alusta. Tarkista tiedekuntasi tarkemmat ohjeet ja aikataulut tiedekuntasi verkkosivuilta.