Jatko-opiskelijan ilmoittautuminen

Jatko-opiskelijoiden on ilmoittauduttava syksyn ilmoittautumisaikana, katso ilmoittautumisajat. Tämän jälkeen ilmoittautuneilta peritään uudelleenkirjaamismaksu 35 €.

Jatko-opiskelija voi halutessaan liittyä ylioppilaskunnan jäseneksi. Jatko-opiskelijoiden jäsenmaksu on 57 € / lukuvuosi tai 28,50 € / lukukausi. Jatko-opiskelijat eivät kuulu YTHS-maksun piiriin, eivätkä he siten ole myöskään oikeutettuja YTHS:n tarjoamiin terveydenhuoltopalveluihin.

Jos opiskelijalla on sekä perus- että jatkotutkinto-oikeus hän ei voi ilmoittautua vain jatko-opiskelijaksi, vaan ilmoittautuminen koskee kaikkia opiskeluoikeuksia. Mikäli opiskelija ei halua käyttää perustutkinto-oikeuttaan hänen tulee luopua ko. opiskeluoikeudesta. Luopuminen tehdään OSAT-järjestelmässä.  Mikäli hän haluaa jatkotutkinto-oikeuden ohella säilyttää perustutkinto-oikeuden, tulee hänen läsnäolevaksi ilmoittautuessaan maksaa myös ylioppilaskunnan jäsenmaksu perustutkinto-oikeuden osalta.

Viimeksi päivitetty: 7.2.2019