University of Oulu, 2016

Lakkautetut tutkinto-ohjelmat

Oulun yliopistossa on ollut useita rinnakkaisia tutkinto-ohjelmia, joissa ei käytännössä ole toimintaa ja joissa ei ole ollut opiskelijavalintaa.  Rinnakkaiset tutkinto-ohjelmat yh­distämällä selkeytetään koulutustarjontaa ja vähennetään tut­kinto-ohjelmien määrää.

Opiskelijalla, joka yliopiston hallituksen päätöksen (16.12.2014 § 4) voimaan tullessa on ollut opiskelijana lakkautettavassa tutkinto-ohjelmassa, on oikeus siirtyä opiskelemaan päätöksessä mainittuun vastaavaan, rinnakkaiseen tutkinto-ohjelmaan. Vastaavat tutkinto-ohjelmat on lueteltu kunkin tiedekunnan verkkosivulla (tulossa). Opiskelijalle voidaan lukea hyväksi aiemmassa tutkinto-ohjelmassa suoritetut opinnot yliopiston määräämällä tavalla.

Opiskelijoihin otetaan yhteyttä, selvitetään opintojen nykytila ja laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Opiskelija voi myös itse ottaa yhteyttä palveluosoitteeseen study(at)oulu.fi.

Tarkemmat ohjeet ja luettelo lakkautetuista tutkinto-ohjelmista löytyvät kunkin tiedekunnan verkkosivuilta alla olevista linkeistä.

Viimeksi päivitetty: 7.2.2019