Opiskelijan arki ja hyvinvointi

Opiskelijan hyvinvointiin, elämänlaatuun ja opiskelukykyyn vaikuttavat useat eri elämänalueet kuten terveys, ihmissuhteet, ympäristö ja harrastukset.

Linkkejä
Oulun yliopiston toimintaohjeita
6.9.2017

Toimintaohjeet onnettomuus- ja vaaratilanteissa

Toimintaohje henkilöön tai omaisuuteen kohdistuu vakavassa uhka- tai vaaratilanteessa. Kaikki uhkaukset ja vaaratilanteet on otettava vakavasti.

    21.6.2017

    Työtapaturma

    Tietoa opiskelijan vakuutuksesta esim. harjoitteluun liittyvissä tapaturmissa.