University of Oulu, 2016

Maisterikoulutuksen hakuohjeet

Maisterikoulutus on ylempi korkeakoulututkinto. Suoraan maisterikoulutukseen voivat hakea vain soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet.

Voit hakea yhteishaussa mukana oleviin maisterikoulutuksiin, jos olet suorittanut jonkin seuraavista:

  • soveltuvan alemman yliopistotutkinnon (kandidaatin tutkinnon)
  • soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon
  • soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Haku on tarkoitettu myös keväällä 2019 tutkintonsa suorittaville hakijoille. Tarkista liitteiden toimittamiseen liittyvät aikataulut täältä.

Hakeminen

Hakuaika syksyllä 2019 alkaviin maisterikoulutuksiin, joissa opetuskieli on suomi, on 20.3.-3.4.2019 (hakuaika päättyy klo 15.00). Maisterikoulutus, jossa opetuskieli on suomi, on mukana korkeakoulujen yhteishaussa. Lisätietoa yhteishausta.

Hakuaika syksyllä 2019 alkaviin maisterikoulutuksiin, joissa opetuskieli on englanti, on 1.11.2018 - 23.1.2019.

Hakulomake maisterikoulutuksiin on saatavilla osoitteessa opintopolku.fi.

Liitteiden palauttaminen

Hakemuksen liitteet tallennetaan hakulomakkeelle. Seuraa tarkasti hakemuksen ohjeita.

Maisterikoulutukseen voi hakeutua myös opiskelija, joka valmistuu kevään tai kesän 2019 aikana. Jos valmistut kevään tai kesän 2019 aikana, tallenna hakemuksellesi sen hetkinen opintosuoritusote. Toimita lopullinen opintosuoritusote sekä tutkintotodistus 29.7.2019 mennessä..

Keväällä valmistuvan hakijan valinta maisterikoulutukseen on ehdollinen kunnes tarvittavat todistusliitteet on toimitettu. Jos hakija ei toimita vaadittuja liitteitä annetun aikataulun puitteissa, valinta raukeaa.

Lisätietoa

Lisätietoa maisteriohjelmista, valintaperusteista ja hakemisesta löydät Koulutustarjonnasta.

Viimeksi päivitetty: 7.12.2018