Kesäopintotuki

Opintotuki voidaan myöntää niille kesäkuukausille, joiden aikana opiskelija harjoittaa tutkintoonsa kuuluvia opintoja säännöllisesti ja päätoimisesti. Kesäajaksi katsotaan kesä-, heinä- ja elokuu, jos kesäkuukaudet eivät kuulu lukuvuoden normaaliin opiskeluaikaan.

Opintojen päätoimisuuden kriteerinä on vähintään keskimäärin 5 opintopistettä tukikuukautta kohti. Tukea voi saada esimerkiksi luentoihin, tentteihin, harjoitteluun ja opinnäytetyön tekemiseen. Elokuun tukea voi hakea, jos tentti on viimeistään 9.9.2017.

Kesäopintotukea haetaan joko Kelan sähköisen asiointipalvelun kautta (www.kela.fi) tai opintotuen muutosilmoituslomakkeella. Tuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta lukien.

Hakemuksessa on aina esitettävä kesäopintosuunnitelma:

  • Opintojakson nimi, koodi, opintopisteet ja suorittamisaika (tenttipäivä)
  • Opinnäytetyö: aihe, työn aloittamisaika ja ohjaajan nimi
  • Harjoittelu: harjoittelun ajankohta (Harjoittelu oikeuttaa opintotukeen, jos harjoittelun kesto on vähintään 18 pv / kuukausi.)

Kesäajan opintosuoritusvaatimukset ovat keskimääräisiä. Jokaiselta tuettavalta kuukaudelta ei tarvitse kertyä määrättyä määrää suorituksia, vaan niitä voi kertyä yhdeltä kuulta enemmän kuin toisilta. Opintojen edistymisen seuranta tehdään vuosittain syyslukukaudella, jolloin valvotaan myös kesän suoritukset.

Myös lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden tulee hakea kesäopintotukea erikseen elokuulle, mikäli opinnot alkavat elokuussa. Hakemuksessa tulee ilmoittaa tarkka päivämäärä, jolloin elokuun opinnot alkavat.

Opintotukihakemuksen jättämisen jälkeen tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava välittömästi opintotuen myöntäjälle.

Lisää tietoa opintotuesta löytyy osoitteesta www.kela.fi.

Viimeksi päivitetty: 20.2.2017