Koulutuksen eettiset periaatteet

Oulun yliopiston etiikkatyöryhmä
2012

”Et voi opettaa ihmiselle mitään;
voit vain auttaa häntä löytämään sen omasta itsestä.”

Galileo Galilei (1564 -1642)

Me yliopistolaiset, opiskelijat, opetus- ja tutkimushenkilökunta sekä muu henkilökunta, muodostamme yhdessä tiedeyhteisön. Olemme kaikki vastuussa luottamusta ja yhteistyötä arvostavan oppimis- ja työilmapiirin luomisesta, jossa kunnioitetaan tutkimuksen vapautta ja tieteellistä sivistystä ja jossa opiskelijat voivat kasvaa itsenäisiksi, kriittisiksi ja suvaitseviksi toimijoiksi.

Tiedeyhteisönä olemme sitoutuneet noudattamaan valtakunnallisen Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) laatimaa eettistä ohjeistoa ”Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa” (2012) sekä näitä koulutuksen eettisiä periaatteita.

Opiskelun etiikka

Aloittaessamme opiskelijoina yliopisto-opinnot olemme samalla tulleet tiedeyhteisön jäseniksi. Terve ja toimiva tiedeyhteisö edellyttää sen jokaisen jäsenen sitoutumista yhteisten eettisten periaatteiden noudattamiseen. Meille opiskelijoille tämä tarkoittaa, että

 • teemme parhaamme oppiaksemme ja edesauttaaksemme muiden oppimista,
 • edistämme opiskelussamme tiedeyhteisömme kriittisyyttä, totuudellisuutta, yhteisöllisyyttä ja puolueettomuutta,
 • kunnioitamme muiden tekemää työtä ja tiedeyhteisöä emmekä ota omiin nimiimme toisten työpanosta tai tekstiä,
 • toimimme rehellisesti tentti- ja opetustilanteissa,
 • kunnioitamme opettajien tekemää työtä osallistumalla aktiivisesti opetukseen, noudattamalla annettuja ohjeita ja antamalla asiallista palautetta opetuksesta,
 • huolehdimme itsestämme, kannustamme kaveria ja edistämme yhteishenkeä.

Opetuksen etiikka

Me opetus- ja tutkimushenkilökuntaan kuuluvat edistämme opiskelijoidemme oppimista kannustavassa ilmapiirissä. Sen vuoksi

 • kehitämme itseämme tutkijana ja opettajana,
 • kohtelemme opiskelijoita tasa-arvoisesti ja tasapuolisesti ja arvioimme asiallisesti ja oikeudenmukaisesti heidän oppimistaan,
 • annamme tunnustusta opiskelijalle, joka työskentelyllään edistää omaa ja muiden oppimista,
 • ohjaamme opiskelijaa muuttamaan työtapaansa, jos se häiritsee muiden oppimista,
 • sitoudumme hyvän tieteellisen käytännön periaatteisiin opetuksessamme ja edistämme niiden oppimista opiskelijoiden keskuudessa,
 • puutumme asianmukaisesti vilppiin,
 • kunnioitamme opiskelijoiden näkemyksiä ja heidän antamaansa asiallista palautetta,
 • emme pyri ansiottomasti hyötymään opiskelijoiden työpanoksesta,
 • huolehdimme omasta työkyvystämme ja edistämme tiedeyhteisömme hyvinvointia ja yhteishenkeä.

Viimeksi päivitetty: 9.4.2018