ECTS-tunnus

European Credit Transfer System on vuonna 1989 Erasmus-ohjelmassa luotu opiskelijakeskeinen opintosuoritusten kertymis- ja siirtojärjestelmä, joka on kehittynyt eurooppalaiseksi standardiksi korkeakouluopintojen laajuuden ja laadun arvioinnissa. Euroopan komissio edistää ECTS-järjestelmän käyttöä myöntämällä ECTS-tunnuksia yliopistoille ja korkeakouluille. Saadakseen tunnuksen korkeakoulun tulee soveltaa ECTS järjestelmää kaikissa ensimmäisen ja toisen syklin tutkinnoissaan, mm. julkaista opinto-oppaansa verkkosivuillaan kokonaisuudessaan myös englanniksi, toteuttaa opiskelijavaihto ja vaihdossa suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ECTS-periaatteiden mukaisesti. Järjestelmä tukee tutkintojen ja opintokokonaisuuksien suunnittelua, toteutusta, arviointia, tunnustamista ja validointia sekä opiskelijoiden liikkuvuutta.

Oulun yliopistolle on myönnetty ECTS-tunnus joulukuussa 2013 ensimmäisenä yliopistona Suomessa.

Lisätietoja: European Commission website

 

Viimeksi päivitetty: 15.5.2016