Koulutuspalvelut

Koulutuspalvelut vastaa

  • kaikkien opiskelijoiden tukipalveluista
  • opintoja koskevasta valtakunnallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä
  • opetuksen ja opiskelun prosessien kehittämisestä yhdessä koulutusohjelmien kanssa

Koulutuspalvelut valmistelee ja toimeenpanee koulutusta koskevat

  • yliopiston hallituksen
  • koulutusneuvoston ja
  • koulutuksen johtoryhmän päätökset

Kaikkien koulutukseen liittyvien palveluitten sähköinen kontaktiosoite on study(at)oulu.fi.

Koulutuksen lähipalvelut

Tiedekunnan koulutuksen lähipalvelutiimi vastaa kaikissa alojensa opiskeluun ja koulutukseen liittyvissä kysymyksissä.

Viimeksi päivitetty: 8.8.2019