Lahjoitusvarojen käyttö

Oulun yliopisto kohdentaa lahjoitusten tuottoa toimiin, jotka lisäävät yliopiston vaikuttavuutta sekä kasvattavat alueen ja koko maan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä.

Yliopiston tutkimusohjelma rakentuu viidestä eri osa-alueesta. Lahjoitustoiminnasta kertynyt tuotto käytetään strategisena rahoituksena tämän ohjelman tutkimuskärkien vahvistamiseen. Lahjoitusvaroilla vahvistamme myös koulutusta, kansainvälistymistä, yrittäjyyttä ja innovaatiotoimintaa.

Vuonna 2018 yliopisto päätti käyttää merkittävän summan lahjoitusvaroja eri tieteenalojen hyväksi 

Lahjoitusvaroin tuetut kohteet (2018-2023): 

Lääketiede ja terveystieteet
Kohorttitutkimus, syöpätutkimus, nuorten tutkijoiden urapolut, hammasradiologia ja kuvantaminen

Tieto- ja sähkötekniikka
Painetun- ja hybridielektroniikan alan uuden professuurin tukeminen
Mikroelektroniikka

Tieto- ja sähkötekniikka sekä ihmistieteet

Kampuksen tutkimuksen ja opetuksen ICT-infrastruktuurin, mm. sensoridataa tuottavien infrojen sekä älykkäiden oppimista havainnoivien ympäristöjen (LEAF), kehittäminen ja palvelullistaminen.

Tekniikka
Oulu Mining Schoolin kehitys ja teollisuusyhteistyö
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan rekrytointiohjelman tukeminen
Arkkitehtuuri

Kauppatieteet
Brändiprofessuurin tukeminen
Yrittäjyyden ja yritysvastuullisen liiketoiminnan tutkimus, teemoina mm. yritysten kasvu ja talouden uudistumiskyky, kansainvälisten liiketoimintamahdollisuuksien luominen, digitaaliset strategiat, vastuullinen liiketoiminta kilpailutekijänä sekä osuuskuntaliiketoiminta ja -yrittäjyys.

Humanistiset tieteet ja kasvatustiede
Vieraiden kielten, erityisesti ruotsin, aseman vahvistaminen opettajankoulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa
Oulun yliopiston kansallisen erityistehtävän mukaisesti saamen arkiston aineiston digitalisointi.

 

Viimeksi päivitetty: 11.7.2019