Yliopiston johto

 

Rehtori

Jouko Niinimäki

Rehtori johtaa yliopiston toimintaa ja vastaa yliopiston tehtävien tuloksellisesta ja taloudellisesta hoitamisesta.

Tekniikan tohtori Jouko Niinimäki aloitti Oulun yliopiston rehtorina 1.1.2015.

Niinimäki on toiminut mekaanisen prosessitekniikan professorina vuodesta 2000. Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan dekaanina hän toimi vuoden 2014. Vuosina 2000–2014 hän oli kuitu- ja partikkelitekniikan tutkimusryhmän johtajana.

Niinimäki on väitellyt Oulun yliopistossa vuonna 1998. Diplomi-insinööriksi hän valmistui Oulun yliopistosta vuonna 1993.

 

 

Johdon assistentti
Annika Giavedoni

puh. 0294 484071


Tutkimusrehtori

Taina Pihlajaniemi

Tutkimusrehtori vastaa yliopiston tutkimustoiminnan ja sitä tukevien palveluiden tuloksellisuudesta sekä tutkimuksen laadusta ja kehittämisestä. Toimintaa ohjaavia tavoitteita ovat tutkimuksen kansainvälisyys, korkeatasoisuus ja monitieteisyys. Tutkimustoiminnassa pyritään myös tutkimusta tukevien ajanmukaisten rakenteiden tehokkaaseen hyödyntämiseen sekä avoimen ja vastuullisen tieteen edistämiseen. 


Koulutusrehtori

 

Tapio Koivu

Koulutusrehtori vastaa yliopiston koulutustoiminnasta ja sitä tukevien palveluiden tuloksellisuudesta sekä koulutuksen laadusta ja kehittämisestä. Keskeisiä vastuualueita ovat tutkintokoulutuksen, jatkuvan oppimisen palvelujen ja opiskelijakokemuksen kehittäminen.

 


Yhteistyösuhteiden rehtori

Arto Maaninen

Yhteistyösuhteiden rehtori vastaa yliopiston suhteista muihin korkeakouluihin, tutkimuslaitoksiin ja yrityksiin. Keskeisiä vastuualueita ovat tutkimuslähtöisen innovaatiotoiminnan vahvistaminen, kansainvälisten innovaatiokumppanuuksien edistäminen ja EU-vaikuttaminen.

 

Hallintojohtaja

Essi Kiuru

Hallintojohtaja avustaa rehtoria yliopiston johtamisessa, tekee aloitteita yliopiston toimintaa, erityisesti sen hallintoa, organisaatiota ja toimintaprosesseja koskeviksi uudistuksiksi. 

 

 

Johdon assistentti
Päivi Nylund

puh. 0294 482905


Henkilöstöjohtaja

Jarmo Okkonen

Henkilöstöjohtaja vastaa yliopiston strategian mukaisista henkilöstöjohtamisen linjauksista. Hänen vastuualueeseensa kuuluu rekrytoinnin, esimiestyön, osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen. Henkilöstöjohtaja toimii tiiviissä yhteistyössä yliopiston johdon, esimiesten ja henkilöstön edustajien kanssa.


Kehitysjohtaja

Charlotta Collén

Kehitysjohtaja vastaa yliopiston strategian toimeenpanosta. Lisäksi toimenkuvaan kuuluu tiedolla johtaminen, yliopiston kansainvälisten asioiden linjaaminen, organisaation laadun seuranta sekä Tellus Innovation Arenan toiminnanohjaus. Kehitysjohtajaa avustaa strategian ja tiedepolitiikan yksikkö (STY).

 

Palvelujohtaja

Marja Sarajärvi

Palvelujohtaja vastaa yliopiston palveluprosesseista ja palvelujen kehittämisestä. Hän toimii läheisessä yhteistyössä niin palveluiden tuottajien kuin palveluasiakkaidenkin kanssa.


Talousjohtaja

Pekka Riuttanen

Talousjohtaja vastaa yliopiston sisäisestä ja ulkoisesta laskentatoimesta, sen laadukkaasta toiminnasta sekä sen kehittämisestä.


Viestintäjohtaja

Marja Jokinen

Viestintäjohtaja vastaa yliopiston ulkoisen ja sisäisen viestinnän ja markkinoinnin strategisesta suunnittelusta, toteuttamisesta ja kehittämisestä. Keskeisenä tehtävänä on yliopiston yrityskuvan sekä yhteiskunta- ja mediasuhteiden edistäminen.

 

Viimeksi päivitetty: 3.9.2020