Yliopiston johto

 

Rehtori

Jouko Niinimäki

Tekniikan tohtori Jouko Niinimäki aloitti Oulun yliopiston rehtorina 1.1.2015.

Niinimäki on toiminut mekaanisen prosessitekniikan professorina vuodesta 2000. Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan dekaanina hän toimi vuoden 2014. Vuosina 2000–2014 hän oli kuitu- ja partikkelitekniikan tutkimusryhmän johtajana.

Niinimäki on väitellyt Oulun yliopistossa vuonna 1998. Diplomi-insinööriksi hän valmistui Oulun yliopistosta vuonna 1993.

 

 

Johdon assistentti
Annika Giavedoni

puh. 0294 484071


Tutkimusrehtori

Taina Pihlajaniemi

Tutkimusrehtorina toimii lääketieteen ja kirurgian tohtori Taina Pihlajaniemi. Tutkimuksen vararehtorina Pihlajaniemi on toista toimikauttaan. Vastuuyksiköinä tutkimusrehtorilla on biokemian ja
molekyylilääketieteen, luonnontieteellinen ja lääketieteellinen tiedekunta.

Pihlajaniemi toimi ensimmäisenä Biokeskus Suomen johtajana vuosina 2006–2007. Vuosina 1996–2009 hän oli Biocenter Oulun tieteellinen johtaja ja tutkijakoulun johtaja. Pihlajaniemen johtama Oulun yliopiston kuudesta tutkimusryhmästä koostuva yksikkö valittiin Suomen Akatemian Solujen ja soluväliaineen vuorovaikutuksen huippuyksiköksi vuosiksi 2012–2017.

Pihlajaniemi on väitellyt Oulun yliopistossa 1987. Vuonna 1990 hänet nimitettiin lääketieteellisen biokemian professoriksi.


Koulutusrehtori

 

Helka-Liisa Hentilä

Koulutusrehtorina toimii arkkitehti, tekniikan tohtori Helka-Liisa Hentilä. Koulutusrehtori vastaa koulutustoiminnan laadusta ja kehittämisestä. Vastuuyksiköinä koulutusrehtorilla ovat arkkitehtuurin, humanistinen ja kasvatustieteiden tiedekunta sekä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu.

Helka-Liisa Hentilä toimi arkkitehtuurin tiedekunnan dekaanina 2014–2015 ja teknillisen tiedekunnan koulutusdekaanina 2010–2013. Arkkitehtuurin osaston johtajana hän oli vuosina 2006–2013. Yhdyskuntasuunnittelun professorina Oulun yliopistossa Hentilä on toiminut vuodesta 2003 lähtien.

Hentilä on väitellyt Kungliga tekniska högskolanista (KTH Tukholma) vuonna 1993.

 


Yhteistyösuhteiden rehtori

Arto Maaninen

Yhteistyösuhteiden rehtorina toimii filosofian tohtori (kemia), dosentti Arto Maaninen. Yhteistyösuhteiden rehtori vastaa yliopiston suhteista korkeakoululaitokseen, tutkimuslaitoksiin ja yrityksiin sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Vastuuyksikköinä yhteistyösuhteiden rehtorilla on teknillinen ja tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta sekä Kajaanin ja Kokkolan yliopistokeskukset.

Maaninen työskenteli vuodesta 2002 Teknologian tutkimuskeskus VTT:llä: vuosina 2010–2013 teknologiajohtajana, 2013–2016 operatiivisena johtajana ja 2016–2017 tutkimusjohtajana. Maaninen on työskennellyt VTT:llä myös tutkimusprofessorina.

Maaninen on väitellyt Oulun yliopistossa vuonna 1999.

 

Hallintojohtaja

Essi Kiuru

Hallintojohtaja avustaa rehtoria yliopiston johtamisessa, tekee aloitteita yliopiston toimintaa, erityisesti sen hallintoa, organisaatiota ja toimintaprosesseja koskeviksi uudistuksiksi. 

 

 

Johdon assistentti
Päivi Nylund

puh. 0294 482905


Henkilöstöjohtaja

Jarmo Okkonen

Henkilöstöjohtaja vastaa yliopiston strategian mukaisista henkilöstöjohtamisen linjauksista. Hänen vastuualueeseensa kuuluu rekrytoinnin, esimiestyön, osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen. Henkilöstöjohtaja toimii tiiviissä yhteistyössä yliopiston johdon, esimiesten ja henkilöstön edustajien kanssa.


Kehitysjohtaja

Charlotta Collén

Kehitysjohtaja vastaa yliopiston strategian toimeenpanosta. Lisäksi toimenkuvaan kuuluu tiedolla johtaminen, yliopiston kansainvälisten asioiden linjaaminen, organisaation laadun seuranta sekä Tellus Innovation Arenan toiminnanohjaus. Kehitysjohtajaa avustaa strategian ja tiedepolitiikan yksikkö (STY).


Talousjohtaja

Pekka Riuttanen

Talousjohtaja vastaa yliopiston sisäisestä ja ulkoisesta laskentatoimesta, sen laadukkaasta toiminnasta sekä sen kehittämisestä.


Viestintäjohtaja

Marja Jokinen

Viestintäjohtaja vastaa yliopiston ulkoisen ja sisäisen viestinnän ja markkinoinnin strategisesta suunnittelusta, toteuttamisesta ja kehittämisestä. Keskeisenä tehtävänä on yliopiston yrityskuvan sekä yhteiskunta- ja mediasuhteiden edistäminen.

Palvelujohtaja

 

Marja Sarajärvi

Palvelujohtaja vastaa yliopiston palveluprosesseista ja palvelujen kehittämisestä. Hän toimii läheisessä yhteistyössä niin palveluiden tuottajien kuin palveluasiakkaidenkin kanssa.

 

Viimeksi päivitetty: 27.3.2020