Yhteistyöverkostot

Oulun yliopisto profiloituu kansainvälisesti korkeatasoisena tiedeyliopistona.  Monialainen tiedeyliopisto antaa lisäarvoa ympäristölleen koulutuksen ja tutkimuksen kautta, mutta vahvistaa myös epäsuorasti ympäristön kulttuurista monipuolisuutta. Yliopiston ja yhteiskunnan yhteistyö on rakentava ja monipuolinen.

Paino- ja kehittämisaloilla on laajoja monitieteisiä tutkimuskeskuksia, fokusoituja tutkimusyksiköitä ja verkostoja, tutkijakoulutusta ja kansainvälistä maisterikoulutusta sekä tutkimusinfrastruktuureja. Tutkimus on verkostoitunut kansainvälisesti ja paikallisesti strategisina kumppanuuksina.

Kansainvälinen yhteistyö

Alueellinen yhteistyö