FiDiPro

Finland Distinguished Professor Programme
Oulun yliopiston FiDiPro-professorit ja FiDiPro Fellow-tutkijat

FiDiPro – Finland Distinguished Professor Programme on Suomen Akatemian ja Tekesin yhteinen rahoitusohjelma, joka tarjoaa suomalaisille yliopistoille ja tutkimuslaitoksille mahdollisuuden palkata ulkomaisia tai pitkään ulkomailla toimineita suomalaisia huippututkijoita määräajaksi Suomeen. Tavoitteena on luoda uudenlaista kansainvälistä yhteistyötä perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen sekä yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan välille.

FiDiPro Professor -rahoitusta haetaan kokeneen huippututkijan kutsumiseksi Suomeen. FiDiPro Professor -rahoitusta voi hakea joko Suomen Akatemialta tai Tekesiltä.

FiDiPro Fellow -rahoitusta haetaan ns. post doc-vaiheen ylittäneen huippututkijan kutsumiseksi Suomeen. FiDiPro Fellow -rahoitusta voi hakea vain Tekesiltä.

FiDiPro-rahoituksen hakijana on aina suomalainen yliopisto tai tutkimuslaitos, ei huippututkija itse.

Sekä Tekes että Suomen Akatemia edellyttävät, että yliopisto priorisoi omat FiDiPro-hakemuksensa. Oulun yliopistossa priorisoinnista vastaa tutkimusneuvosto.

Viimeksi päivitetty: 17.5.2016