JOO-opinnot

Yleistä JOO-opinnoista

Joustavalla opinto-oikeudella eli JOO-oikeudella tarkoitetaan mahdollisuutta hakea opinto-oikeutta toiseen yliopistoon; esimerkiksi sivuainekokonaisuuden tai erillisten opintojaksojen suorittamista varten. Joustavaa opinto-oikeutta voivat hakea suomalaisessa yliopistossa perus- tai jatkotutkintoa suorittavat opiskelijat. Opiskelijan tulee olla läsnäoleva kotiyliopistossaan, jotta voi hän hakea joustavaa opinto-oikeutta ja oikeuden saatuaan suorittaa JOO-opintoja (joko osan tai kaikki lukuvuoden aikana suoritettavat opinnot) toisessa yliopistossa. Kaikki Suomen yliopistot ovat mukana joustavan opinto-oikeuden sopimuksessa. Valtakunnallisen JOOPAS-verkkopalvelun kautta saa tietoa muiden yliopistojen hakukohteista.

Yliopistot tarkentavat opinto-oikeuden hakuun liittyviä käytäntöjään sekä hakemusten puoltamisen ja opinto-oikeuksien myöntämisen kriteerejä JOO-ohjeissaan. JOOPAS-palvelua ja sähköistä JOO-hakua käyttävien yliopistojen ohjeet löydät ohjeet yliopistoittain-sivuilta. Tarkista yliopistojen JOO-hakemusten käsittelykäytännöt ja aikataulu yliopistojen JOO-ohjeista. Lisätietoja yliopistojen hakukäytännöistä saat yliopistojen JOO-opintojen ohjaajilta.

Tiedekuntakohtaiset ohjeet

Humanistinen tiedekunta

Kasvatustieteiden tiedekunta

Luonnontieteellinen tiedekunta

    Lääketieteellinen tiedekunta

    Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

      Teknillinen tiedekunta