Humanistinen tdk - ohje kotiyliopistona

Hakemuksen puoltokäsittelyn kesto

Puolto tulee hakea vähintään kuukautta ennen kohdeyliopiston hakuajan päättymistä. Puolto käsitellään kolmen viikon kuluessa. HUOM! Humanistinen tiedekunta puoltaa hakemuksia vain Lapin yliopistoon.

Puoltokäsittely

Kotiyliopiston puolto haetaan JOO-hakulomakkeella. Opiskelijan tulee hakea puoltoa vähintään kuukautta ennen kohdeyliopiston hakuajan päättymistä. Jokaisen puollon tarkoituksenmukaisuus harkitaan erikseen eikä puoltoa saa odottaessa.

Puoltamisen kriteerit ja opintosuunnitelman laatiminen

  • oppiaineen resurssit
  • opintosuunnitelman mukaiset opinnot
  • pääaineesta vähintään perus- ja aineopinnot
  • JOO-opintojen tulee mahtua minimitutkinnon laajuuteen

Opintosuunnitelman laatiminen

Laadittu opintosuunnitelma on perusedellytys JOO-opinto-oikeuden hakemiselle.

Puollettavan opinto-oikeuden kesto

Kaksi lukuvuotta, mutta korkeintaan tutkinnon suoritusajan loppuun.

Puoltohakemuksen toimitusosoite

Johtava koulutusasiantuntija Oili Sievola
Koulutuspalvelut
PL 8100
90014 OULUN YLIOPISTO

Puolletun hakemuksen toimittaminen kohdeyliopistoon

Myönteisen puoltokäsittelyn jälkeen hakemus lähetetään kohdeyliopistoon opinto-oikeuden käsittelyä varten kohdeyliopiston määräämänä hakuaikana.

Suoritusten toimittaminen oman yliopiston rekisteriin

Opiskelija toimittaa itse.

Ohjaajien yhteystiedot

Humanistinen tiedekunta
Johtava koulutusasiantuntija Oili Sievola
Puhelin: 0294 48 3428
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Puoltojen käsittelijöiden yhteystiedot

Humanistinen tiedekunta
Johtava koulutusasiantuntija Oili Sievola
Puhelin: 0294 48 3428
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Lisätietoja:

Johtava koulutusasiantuntija käsittelee kaikki tiedekunnan opiskelijoiden puoltohakemukset.

Viimeksi päivitetty: 18.3.2019