Humanistinen tdk - ohje kohdeyliopistona

Tietoa tarjottavista JOO-opinnoista

Tarjottavat JOO-opinnot: tieteiden ja aatteiden historia (ent. aate- ja oppihistoria), antiikin kielet ja kulttuuri, arkeologia, elokuvatutkimus, filosofia, germaaninen filologia, historia, humanistiset ympäristöopinnot, informaatiotutkimus, kirjallisuus, museologia, ruotsin kieli, ranskan kieli, saamen kieli, saamelainen kulttuuri, suomi toisena ja vieraana kielenä ja taidehistoria.

Tarkat kuvaukset oppiaineista: Humanistisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmat ja oppiaineet.

Hakuajat JOO-opintoihin

Opintoihin on vain yksi hakuaika vuodessa: 30.4. koska opinto-oikeuksia myönnetään ensisijaisesti opinto-kokonaisuuksiin, jotka aloitetaan syyslukukaudella. Hakemuksen käsittelyaika n.1 kk hakuajan päättymisestä. Katso lisätietoja tiedekunnan JOO-opinnoista

Opinto-oppaat

Humanistisen tiedekunnan opinto-oppaat.

Opinto-oikeuden myöntämisen kriteerit

  • Opintosuunnitelman mukaiset opinnot
  • Riittävä kielitaito kieliaineissa, saattaa edellyttää kokeeseen osallistumista
  • Opintojen vaihe
  • Ei sellaisia aineita, joita voi opiskella kotiyliopistossa
  • Oppiaineen resurssit

Myönnettävän opinto-oikeuden kesto

Kaksi lukuvuotta, mutta korkeintaan tutkinnon suoritusajan loppuun.

Puolletun hakemuksen toimitusosoite

Johtava koulutusasiantuntija Oili Sievola
Koulutuspalvelut
PL 8100
90014 OULUN YLIOPISTO

JOO-opiskelun aloittaminen Oulun yliopistossa

Opiskelijan tulee ilmoittautua kohdeyliopistoon sen normaalien ilmoittautumiskäytäntöjen mukaisesti voidakseen käyttää opinto-oikeuttaan. Tarkemmat lisätiedot yliopistoon ilmoittautumisesta löytyvät ilmoittautuminen -sivulta.

Sähköpostitunnuksen saamiseksi opiskelijan tulee ottaa yhteyttä tietohallinnon palveluihin Opiskelijakeskuksessa.

Opiskelijan käytössä ovat myös kirjastopalvelut.

Suoritusten siirtäminen kotiyliopiston rekisteriin

Opiskelija hoitaa itse.

Hakemusten käsittelijän ja lausuntojen antajien yhteystiedot

Humanistinen tiedekunta
Johtava koulutusasiantuntija Oili Sievola
Puhelin: 0294 48
3428    
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Lisätietoja

Johtava koulutusasiantuntija käsittelee kaikki humanistiseen tiedekuntaan tulevat hakemukset.

Viimeksi päivitetty: 18.3.2019