Kasvatustieteiden tdk - ohje kotiyliopistona

Hakemuksen puoltokäsittelyn kesto

Puolto tulee hakea vähintään kuukautta ennen kohdeyliopiston hakuajan päättymistä. Puolto käsitellään kolmen viikon kuluessa. HUOM! Kasvatustieteiden tiedekunta puoltaa hakemuksia vain Lapin yliopistoon.

Puoltokäsittely

Ennen JOO-hakulomakkeen jättämistä kohdeyliopistoon opiskelijan tulee hakea puolto hakemilleen JOO-opinnoille. Kotiyliopiston puolto haetaan JOO-hakulomakkeella. Opiskelijan tulee hakea puoltoa vähintään kuukautta ennen kohdeyliopiston hakuajan päättymistä. Jokaisen puollon tarkoituksenmukaisuus harkitaan erikseen eikä puoltoa saa odottaessa. JOO-opinto-oikeuden hakemisesta on hyvä neuvotella etukäteen omaopettajan tai opintoneuvojan kanssa. Hakemukset Lapin yliopistoon voidaan käsitellä joustavasti myös hakuaikojen ulkopuolella.

Puoltamisen kriteerit ja opintosuunnitelman laatiminen

Ks. yleisohjeet ja alla olevat Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan kriteerit:

  • Opinto-oikeus myönnetään resurssien mukaan.
  • Haettavien opintojen tulee olla sellaisia HOPSiin kirjattujen aineiden opintoja, joita ei voi opiskella Oulun yliopistossa.
  • Opintojen tulee mahtua ja soveltua minimitutkinnon laajuuteen.
  • Opiskelijalla tulee olla vähintään 80 opintopistettä opintoja, joista vähintään puolet pääaineesta.

Opintosuunnitelman laatiminen

Opiskelija esittää hakemusta varten päivittämänsä henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPSin).

Puollettavan opinto-oikeuden kesto

Enintään kaksi lukuvuotta, mutta korkeintaan tutkinnon suoritusajan loppuun. Opiskelija huolehtii itse ilmoittautumisestaan.

Puoltohakemuksen toimitusosoite

Kasvatustieteiden tiedekunta
Koulutuspäällikkö Helena Seppälä
PL 2000
90014 OULUN YLIOPISTO

Puolletun hakemuksen toimittaminen kohdeyliopistoon

Myönteisen puoltokäsittelyn jälkeen opiskelija lähettää hakemuksensa kohdeyliopistoon opinto-oikeuden käsittelyä varten kohdeyliopiston määräämänä hakuaikana.

Suoritusten toimittaminen oman yliopiston rekisteriin

JOO-opintojen suoritustietojen toimittaminen kotiyliopiston opintosuoritusrekisteriin on opiskelijan vastuulla.

Ohjaajien ja puoltojen käsittelijöiden yhteystiedot

Kasvatustieteiden tiedekunta
Koulutuspäällikkö Helena Seppälä
PL 2000
90014 OULUN YLIOPISTO
Käyntiosoite: Linnanmaa, Snellmania           
Puhelin: 0294 48 3724
     
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 18.3.2019