Kasvatustieteiden tdk - ohje kohdeyliopistona

Tietoa tarjottavista JOO-opinnoista

Tiedekunnan opetussuunnitelman mukaiset opinnot lukuun ottamatta opettajan pedagogisia opintoja, peruskoulussa opetettavien aineiden opintoja sekä varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavia opintoja.

Ks. lisäksi kasvatustieteiden koulutustarjonta.

Hakuajat JOO-opintoihin

Kaksi valtakunnallista hakuaikaa (30.4. mennessä syksyn opintoja varten ja 31.10. mennessä kevään opintoja varten). Käsittelyaika on noin yksi kuukausi, minkä jälkeen päätös toimitetaan opiskelijalle. Lapin yliopiston opiskelijoiden hakemukset voidaan käsitellä joustavasti myös hakuaikojen ulkopuolella.

Opinto-oppaat

Kasvatustieteiden koulutustarjonta.

Opinto-oikeuden myöntämisen kriteerit

  • Opinto-oikeus myönnetään resurssien mukaan. Hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti.
  • Tiedekunnan omat opiskelijat ovat etusijalla valittaessa opiskelijoita tiedekunnassa annettaviin opintokokonaisuuksiin.
  • Opiskelijalla tulee olla riittävät perustiedot tai mahdollisesti opintojaksokohtaisesti määritellyt edeltävät opinnot suoritettuina.
  • Opiskelijan opinto-oikeushakemuksen tulee sisältää kotiyliopiston puolto.

Myönnettävän opinto-oikeuden kesto

Enintään kaksi lukuvuotta, mutta korkeintaan tutkinnon suorittamisajan loppuun. Opiskelija ilmoittautuu läsnä olevaksi vuosittain.

Puolletun hakemuksen toimitusosoite

Koulutuspäällikkö Helena Seppälä
Kasvatustieteiden tiedekunta
PL 2000
90014 OULUN YLIOPISTO

JOO-opiskelun aloittaminen Oulun yliopistossa

Opiskelijan tulee ilmoittautua kohdeyliopistoon sen normaalien ilmoittautumiskäytäntöjen mukaisesti voidakseen käyttää opinto-oikeuttaan. Tarkemmat lisätiedot yliopistoon ilmoittautumisesta löyvytät ilmoittautuminen -sivulta.

Sähköpostitunnuksen saamiseksi opiskelijan tulee ottaa yhteyttä tietohallinnon palveluihin opiskelijakeskuksessa.

Opiskelijan käytössä ovat myös kirjastopalvelut.

Suoritusten siirtäminen kotiyliopiston rekisteriin

Opiskelija huolehtii opintosuoritusten kirjautumisesta kotiyliopiston rekisteriin.

Hakemusten käsittelijöiden yhteystiedot

Kasvatustieteiden tiedekunta
Koulutuspäällikkö Helena Seppälä
Puhelin: 0294 48 3724
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Lausuntojen antajien yhteystiedot

Päätöksen opinto-oikeuden myöntämisestä tekee tiedekunnan koulutusdekaani vastuuhenkilön lausunnon perusteella. Kaikki tulosyksikköön osoitetut hakemukset ja päätökset esittelee koulutusdekaanille koulutuspäällikkö Helena Seppälä.

Viimeksi päivitetty: 18.3.2019