Luonnontieteellinen tdk - ohje kotiyliopistona

Hakemuksen puoltokäsittelyn kesto

Puolto tulee hakea vähintään kuukautta ennen kohdeyliopiston hakuajan päättymistä. Puolto käsitellään kolmen viikon kuluessa. Kaikki puollot – myös jatkuvassa haussa haettavat - käsitellään vain kaksi kertaa vuodessa 30.4. ja 31.10. päättyvien hakuaikojen mukaisesti.

Puoltokäsittely

Kotiyliopiston puolto haetaan JOO-hakulomakkeella. Opiskelijan tulee hakea puoltoa vähintään kuukautta ennen kohdeyliopiston hakuajan päättymistä. Kaikki puollot – myös jatkuvassa haussa haettavat - käsitellään vain kaksi kertaa vuodessa 30.4. ja 31.10. päättyvien hakuaikojen mukaisesti. Jokaisen puollon tarkoituksenmukaisuus harkitaan erikseen eikä puoltoa saa odottaessa.

Puoltamisen kriteerit ja opintosuunnitelman laatiminen

  • Haettavien opintojen tulee olla sellaisia oman pääaineen tai pääaineeseen soveltuvia sivuaineen opintoja, joita tai vastaavanlaisia hakija ei voi opiskella Oulun yliopistossa.
  • Haettavien opintojen tarkoituksenmukaisuus selvitetään, hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti ja opinto-oikeus myönnetään resurssien sallimissa rajoissa.
  • Opintojen tulee mahtua laskennalliseen joko luonnontieteiden kandidaatintutkintoon (180 op) tai filosofian maisteritutkintoon (120 op). Olemassa oleviin opintosuorituksiin lisätään mahdolliset puuttuvat kieli- ja viestintäopinnot ja mikäli näiden jälkeen tutkintoon jää tilaa, voidaan opinto-oikeus myöntää resurssien sallimissa rajoissa.
  • Hakijalla tulee olla vähintään 90 op:a opintoja suoritettuna, joista vähintään puolet pääaineesta.
  • Hakijalla tulee olla viimeisen vuoden ajalta vähintään 30 opintopistettä suorituksia.
  • Haettavat opinnot mieluummin kokonaisuuksia kuin yksittäisiä opintojaksoja.
  • Tiedekunta voi puoltaa kerrallaan vain yhtä kokonaisuutta, vaikka opiskelija olisi anonut useita kokonaisuuksia. Yksittäisten opintojaksojen osalta tarkoituksenmukaisuus selvitetään erikseen.

Opintosuunnitelman laatiminen

Opiskelija esittää laatimansa hyväksytyn opintosuunnitelman (HOPS) tai vastaavan runkorakenteen.

Puollettavan opinto-oikeuden kesto

Tutkinnon suorittamiseen asti tai enintään kaksi vuotta, ilmoittautuminen läsnä olevaksi vuosittain.

Puoltohakemuksen toimitusosoite

Johtava koulutusasiantuntija Katri Suorsa
Koulutuspalvelut, PL 8100, 90014 Oulun yliopisto

Puolletun hakemuksen toimittaminen kohdeyliopistoon

Myönteisen puoltokäsittelyn jälkeen opiskelija lähettää hakemuksensa kohdeyliopistoon opinto-oikeuden käsittelyä varten kohdeyliopiston määräämänä hakuaikana.

Suoritusten toimittaminen oman yliopiston rekisteriin

JOO-opintojen suoritustietojen toimittaminen kotiyliopiston opintosuoritusrekisteriin on opiskelijan vastuulla.

Ohjaajien ja puoltojen käsittelijöiden yhteystiedot

Koulutuspalvelut
Johtava koulutusasiantuntija Katri Suorsa
Puhelin: 0294 48 1711
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 18.3.2019