Luonnontieteellinen tdk - ohje kohdeyliopistona

Tietoa tarjottavista JOO-opinnoista

Tiedekunnan hyväksyttyjen koulutusohjelmakohtaisten opetussuunnitelmien mukaiset opinnot resurssien sallimissa rajoissa ja huomioiden anottavan opintojakson tai kokonaisuuden mahdollisesti vaatimat edeltävät opinnot.

Katso tarkemmin koulutustarjonnasta luonnontieteellisessä tiedekunnassa.

Hakuajat JOO-opintoihin

Kaksi kertaa vuodessa (30.4. syksyn opintoja varten ja 31.10. kevään opintoja varten). Käsittelyaika on noin 1,5 kk.

Opinto-oikeuden myöntämisen kriteerit

  • Haettavien opintojen tulee olla sellaisia oman oppiaineen tai pääaineeseen soveltuvia sivuaineen opintoja, joita tai vastaavanlaisia ei voi opiskella hakijan kotiyliopistossa.
  • Haettavien opintojen tarkoituksenmukaisuus selvitetään, hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti ja opinto-oikeus myönnetään resurssien sallimissa rajoissa.
  • Opintojen tulee mahtua laskennalliseen joko luonnontieteiden kandidaatintutkintoon (180 op) tai filosofian maisteritutkintoon (120 op). Olemassa oleviin opintosuorituksiin lisätään mahdolliset puuttuvat kieli- ja viestintäopinnot ja mikäli näiden jälkeen tutkintoon jää tilaa, voidaan opinto-oikeus myöntää resurssien sallimissa rajoissa.
  • Hakijalla tulee olla vähintään 90 op:a opintoja suoritettuna, joista vähintään puolet pääaineesta.
  • Hakijalla tulee olla viimeisen vuoden ajalta vähintään 30 opintopistettä suorituksia.
  • Haettavat opinnot mieluummin kokonaisuuksia kuin yksittäisiä opintojaksoja.
  • Tiedekunta myöntää opinto-oikeuden vain yhtä kokonaisuutta varten vaikka hakija olisi anonut useita kokonaisuuksia.

Myönnettävän opinto-oikeuden kesto

Tutkinnon suorittamiseen asti tai enintään kaksi vuotta, ilmoittautuminen läsnä olevaksi vuosittain.

Puolletun hakemuksen toimitusosoite

Johtava koulutusasiantuntija Katri Suorsa
Luonnontieteellinen tiedekunta
käyntiosoite: Opintokatu, KE1020
postiosoite: Koulutuspalvelut, PL 8100, 90014 Oulun yliopisto

JOO-opiskelun aloittaminen Oulun yliopistossa

Opiskelijan tulee ilmoittautua kohdeyliopistoon sen normaalien ilmoittautumiskäytäntöjen mukaisesti voidakseen käyttää opinto-oikeuttaan. Tarkemmat lisätiedot yliopistoon ilmoittautumisesta löydät ilmoittautuminen -sivulta.

Sähköpostitunnuksen saamiseksi opiskelijan tulee ottaa yhteyttä tietohallinnon palveluihin opiskelijakeskuksessa.

Opiskelijan käytössä ovat myös kirjastopalvelut.

Suoritusten siirtäminen kotiyliopiston rekisteriin

Opiskelija huolehtii opintosuoritustensa kirjaamisesta kotiyliopistonsa rekisteriin.

Hakemusten käsittelijöiden yhteystiedot

Luonnontieteellinen tiedekunta 
Johtava koulutusasiantuntija Katri Suorsa
Puhelin: 0294 48 1711
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Lisätietoja

Päätöksen opinto-oikeuden myöntämisestä tekee tiedekunnan koulutusdekaani yksikön johtajalta pyydetyn lausunnon perusteella. Kaikki hakemukset ja päätökset esittelee koulutusdekaanille johtava koulutusasiantuntija Katri Suorsa.

Viimeksi päivitetty: 18.3.2019