Lääketieteellinen tdk - ohje kohdeyliopistona

Tietoa tarjottavista JOO-opinnoista

Lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmat

JOO-opintoina on mahdollista suorittaa ainoastaan teoreettisluonteisia opintojaksoja, mutta ei kliinisiä opintojaksoja lukuunottamatta lastenpsykiatriaa. Katso koulutustarjonta lääketieteessä ja hammaslääketieteessä.

Hyvinvointitekniikan koulutusohjelman opinnot:

  • 580103A Biomekaniikan perusteet, 2 op
  • 080901A Johdatus kliinisen lääketieteen tekniikkaan, 6 op
  • 080912S Sovellettu biomekaniikka, 4 op
  • 080910A Sovellettu diagnostinen radiologia, 4 op

Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tieteenalaohjelmien opinnot

Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen perus- ja aineopinnot.

Jatkokoulutus

Katso tarkemmin Oulun yliopiston tutkijakoulu.

Hakuajat JOO-opintoihin

Kaksi kertaa vuodessa. Hakuajat päättyvät 30.4. ja 31.10. Päätös toimitetaan opiskelijalle noin kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Opinto-oppaat

Opinto-oikeuden myöntämisen kriteerit

  • JOO-opinto-oikeuksia myönnetään opetusresurssien puitteissa.
  • Opiskelijalla tulee olla riittävät perustiedot tai mahdolliset opintojaksokohtaisesti määritellyt edeltävät opinnot suoritettuina.
  • Opiskelijan opinto-oikeushakemuksen tulee sisältää kotiyliopiston puolto.

Myönnettävän opinto-oikeuden kesto

Kaksi lukuvuotta, mutta korkeintaan tutkinnon suoritusajan loppuun.

Puolletun hakemuksen toimitusosoite ja hakemusten käsittelijät

Peruskoulutus

Johtava koulutusasiantuntija Piia Rantakokko
Lääketieteellinen tiedekunta
PL 5000
90014 Oulun yliopisto
Käyntiosoite: Aapistie 5 A

Jatkokoulutus

Johtava koulutusasiantuntija Marjo Tourula
Lääketieteellinen tiedekunta
PL 5000
90014 Oulun yliopisto
Käyntiosoite: Aapistie 3 A

 

JOO-opiskelun aloittaminen Oulun yliopistossa

Opiskelijan tulee ilmoittautua kohdeyliopistoon sen normaalien ilmoittautumiskäytäntöjen mukaisesti voidakseen käyttää opinto-oikeuttaan. Tarkemmat lisätiedot yliopistoon ilmoittautumisesta löyvytät ilmoittautuminen -sivulta.

Sähköpostitunnuksen saamiseksi opiskelijan tulee ottaa yhteyttä tietohallinnon palveluihin opiskelijakeskuksessa.

Opiskelijan käytössä ovat myös kirjastopalvelut.

Suoritusten siirtäminen kotiyliopiston rekisteriin

Suoritustietojen toimittaminen kotiyliopiston opintosuoritusrekisteriin on opiskelijan vastuulla.

Hakemusten käsittelijöiden yhteystiedot

Peruskoulutusta koskevat opintoasiat

Johtava koulutusasiantuntija Piia Rantakokko
Puhelin: 0294 48 5603
Sähköposti: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Jatkokoulutusta koskevat opintoasiat

Johtava koulutusasiantuntija Marjo Tourula
Puhelin: 0294 48 3523
Sähköposti: etunimi.sukunimi@oulu.fi

 

Viimeksi päivitetty: 18.3.2019