Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu - ohje kohdeyliopistona

Tietoa tarjottavista JOO-opinnoista

Tiedekunnan opetussuunnitelman mukaiset opinnot resurssien sallimissa rajoissa. Katso kauppatieteellinen koulutustarjonta.

Hakuajat JOO-opintoihin

Kaksi kertaa vuodessa. Hakuajat päättyvät 30.4. ja 31.10. Päätös toimitetaan opiskelijalle noin kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Opinto-oppaat

Katso kauppatieteellinen koulutustarjonta.

Opinto-oikeuden myöntämisen kriteerit

  • JOO-opinto-oikeuksia myönnetään opetusresurssien puitteissa.
  • Opinto-oikeutta voi hakea kerralla yhteen opintokokonaisuuteen (esim. perusopinnot 25 op).
  • Opiskelijalla tulee olla riittävät perustiedot tai mahdolliset opintojaksokohtaisesti määritellyt edeltävät opinnot suoritettuina.
  • Hakemukseen tulee liittää kotiyliopiston virallinen opintosuoritusrekisteriote.
  • Opiskelijan opinto-oikeushakemuksen tulee sisältää kotiyliopiston puolto.

Myönnettävän opinto-oikeuden kesto

Enintään kaksi lukuvuotta, ja enintään tutkinnon suoritusajan loppuun.

Puolletun hakemuksen toimitusosoite

Koulutussuunnittelija Helena Kurkela
Koulutuksen lähipalvelut
PL 8100
90014 Oulun yliopisto

Puhelin: 029 448 7454
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@oulu.fi / study.business@oulu.fi

JOO-opiskelun aloittaminen

Syksyllä ja keväällä noudattaen kohdeyliopiston normaaleja ilmoittautumiskäytäntöjä. Tarkemmat lisätiedot yliopistoon ilmoittautumisesta löyvytät ilmoittautuminen -sivulta.

Suoritusten siirtäminen kotiyliopiston rekisteriin

Suoritustietojen toimittaminen kotiyliopiston opintosuoritusrekisteriin on opiskelijan vastuulla.

Hakemusten käsittelijöiden yhteystiedot

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu
Koulutussuunnittelija Helena Kurkela
Puhelin: 0294 48 7454
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 30.4.2019