Teknillinen tdk - ohje kotiyliopistona

Hakemuksen puoltokäsittelyn kesto

Hakemus tulee jättää tiedekuntaan puoltokäsittelyä varten kevätlukukaudella viimeistään 31.3. klo 16.15 ja syyslukukaudella viimeistään 30.9. klo 16.15. Nämä hakuajat ovat voimassa riippumatta siitä, onko kohdeyliopistossa jatkuva haku vai kaksi kertaa vuodessa tapahtuva haku. Tiedekunta varaa puoltokäsittelyyn edellä mainitusta ajankohdasta alkaen neljä viikkoa.

Puoltokäsittely

Hakemus tulee jättää tiedekuntaan puoltokäsittelyä varten kevätlukukaudella viimeistään 31.3. klo 16.15 ja syyslukukaudella viimeistään 30.9. klo 16.15. Nämä hakuajat ovat voimassa riippumatta siitä, onko kohdeyliopistossa jatkuva haku vai kaksi kertaa vuodessa tapahtuva haku.

Puoltamisen kriteerit ja opintosuunnitelman laatiminen

Tarkoitukseen käytettävät määrärahat ovat vähäiset. Kukin osasto maksaa puolletuista opinnoista aiheutuvat kustannukset. Osastot käsittelevät hakemukset tapauskohtaiseen harkintaan perustuen.

  • Aiottujen opintojen tulee tuottaa lisäarvoa suoritettavaan tutkintoon.
  • Puollettavien opintojen tulee olla sellaisia opintoja, joita ei voi suorittaa Oulun yliopistossa.
  • Opintojen tulee sisältyä tutkinnon minimilaajuuteen.

Osastokohtaiset lisäohjeet

Sähkö- ja tietotekniikan osasto

Osasto puoltaa JOO-hakemuksessa sellaista opiskelijaa, joka on jo valinnut opintosuuntansa.

Opintosuunnitelman laatiminen

Opiskelijan laatima henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) tulee liittää hakemukseen. Hakemukseen tulee lisäksi liittää virallinen opintosuoritusote.

Puollettavan opinto-oikeuden kesto

Enintään kaksi lukuvuotta, mutta korkeintaan tutkinnon suoritusajan loppuun.

Puoltohakemuksen toimitusosoite

Koulutuspäällikkö Anita Pirilä
Teknillinen tiedekunta
PL 4000
90014 OULUN YLIOPISTO

Puolletun hakemuksen toimittaminen kohdeyliopistoon

Puollettu paperilla oleva hakemus lähetetään opiskelijalle, joka lähettää hakemuksensa kohdeyliopistoon opinto-oikeuden käsittelyä varten kohdeyliopiston mahdollisesti määräämän hakuajan päättymiseen mennessä.

Suoritusten toimittaminen oman yliopiston rekisteriin

Suoritustietojen toimittaminen kotiyliopiston opintosuoritusrekisteriin on opiskelijan vastuulla.

Ohjaajien yhteystiedot

Konetekniikan koulutusohjelma

Lehtori Reijo Saari
Puhelin: 0294 48 2087
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Prosessi- ja ympäristötekniikan koulutusohjelmat

Suunnittelija Saara Luhtaanmäki
Puhelin: 0294 48 2371
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Sähkötekniikan, tietotekniikan ja informaatioverkostojen koulutusohjelmat

Suunnittelija Maritta Juvani
Puhelin: 0294 48 2767
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@ee.oulu.fi

Tuotantotalouden koulutusohjelma

Suunnittelija Eija Vieri
Puhelin: 0294 48 2773
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Tiedekunnan kaikki koulutusohjelmat

Koulutuspäällikkö Anita Pirilä
Puhelin: 0294 48 4004
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Puoltojen käsittelijöiden yhteystiedot

Tiedekunnan kaikki koulutusohjelmat

Koulutuspäällikkö Anita Pirilä
Puhelin: 0294 48 4004
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 18.3.2019