Teknillinen tdk - ohje kohdeyliopistona

Tietoa tarjottavista JOO-opinnoista

Periaatteessa kaikki opetusohjelmaan kuuluvat opintojaksot ovat opetustarjonnassa. Poikkeuksena voivat olla mm. vain kansainväliseen vaihtoon tarjottavat opintojaksot, tuntiopetusmäärärahoin tuotetut opintojaksot, opintojaksot, joiden toteutuksesta vastaa toinen laitos tai osasto, erityisen paljon voimavaroja vaativat opintojaksot jne. Opinto-oikeuksia puolletaan tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Osastot ilmoittavat myöhemmin opintojaksoista, jotka eivät missään olosuhteissa kuulu opetustarjontaan.

Osastokohtaiset lisäohjeet

Sähkö- ja tietotekniikan osaston opetustarjontaan kuuluvat perus- ja aineopintojen jälkeiset opintojaksot.
Katso tarkemmat tiedot opinnoista, ks teknillisen tiedekunnan opinto-oppaista.

Hakuajat JOO-opintoihin

Kaksi kertaa vuodessa. Hakuajat päättyvät 30.4. ja 31.10. Käsittelyaika hakuajan päättymisen jälkeen on noin kuukausi. Paperinen hakemus toimitetaan teknilliseen tiedekuntaan.

Opinto-oppaat

Teknisen tiedekunnan koulutustarjonta.

Opinto-oikeuden myöntämisen kriteerit

Käytettävissä olevat resurssit, hakijan riittävät esitiedot, tapauskohtainen harkinta.
Hakemukseen tulee liittää kotiyliopiston virallinen opintosuoritusote.

Myönnettävän opinto-oikeuden kesto

Opinto-oikeus myönnetään enintään kahdeksi lukuvuodeksi. Joustava opinto-oikeus päättyy samaan aikaan kun tutkinnon suorittamisoikeus kotiyliopistossa.

Puolletun hakemuksen toimitusosoite

Kotiyliopiston puoltamat paperiset hakemukset toimitetaan osoitteella:
Koulutuspäällikkö Anita Pirilä
Teknillinen tiedekunta
PL 4000
90014 OULUN YLIOPISTO

JOO-opiskelun aloittaminen Oulun yliopistossa

Opiskelijan tulee ilmoittautua kohdeyliopistoon sen normaalien ilmoittautumiskäytäntöjen mukaisesti voidakseen käyttää opinto-oikeuttaan. Tarkemmat lisätiedot yliopistoon ilmoittautumisesta löytyvät ilmoittautuminen -sivulta.

Sähköpostitunnuksen saamiseksi opiskelijan tulee ottaa yhteyttä tietohallinnon palveluihin opiskelijakeskuksessa.

Opiskelijan käytössä ovat myös kirjastopalvelut.

Suoritusten siirtäminen kotiyliopiston rekisteriin

Opiskelijalle annetaan opintosuoritusrekisterin ote. Muutoin tiedon siirtyminen kotiyliopistoon jää opiskelijan vastuulle.

Hakemusten käsittelijöiden yhteystiedot

Tiedekunnan kaikki hakemukset

Koulutuspäällikkö Anita Pirilä
Puhelin: 0294 48 4004
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Lausuntojen antajien yhteystiedot

Konetekniikan koulutusohjelma

Lehtori Reijo Saari
Puhelin: 0294 48 2087
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Prosessitekniikan ja ympäristötekniikan koulutusohjelmat

Suunnittelija Saara Luhtaanmäki
Puhelin: 0294 48 2371
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Sähkötekniikan, tietotekniikan ja informaatioverkostojen koulutusohjelmat

Suunnittelija Maritta Juvani
Puhelin: 0294 48 2767
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@ee.oulu.fi

Tuotantotalouden koulutusohjelma

Suunnittelija Eija Vieri
Puhelin: 0294 48 2773
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 18.3.2019