Tutkijan ura

Yliopiston yksiköt kehittävät tutkimuksen edellytyksiä ja avainhenkilöiden sitoutumista​

Oulun yliopiston strategian mukaisesti yliopiston yksiköiden odotetaan kehittävän  tutkimuksen edellytyksiä ja avainhenkilöiden sitoutumista yliopiston neliportaisen tutkijanurajärjestelmän avulla. Tavoitteena on tukea lahjakkaimpien tutkijoiden uralla etenemistä ja heidän kiinnittymistään yliopistoon. Oulun yliopistossa työskentelevät tutkijat ja opettajat nimitetään joko tenure-tehtävään  tai non tenure-tehtävään (henkilökohtainen tutkijanura).

Vuonna 2012 käynnistynyt  tenure track –ohjelma tukee yliopiston strategisia tutkimustavoitteita ja akateemisen uran kilpailukykyä lahjakkaiden tutkijoiden kiinnittämiseksi yliopistoon. Ohjelma perustuu kansainväliseen kilpailtuun hakuun. Valittava henkilö voi sijoittua kokemuksensa ja pätevyyden perusteella akselille tutkijatohtori – yliopistotutkija – professori – erityisen ansioitunut professori. Ohjelmaan valituilla on mahdollisuus edetä uralla säännöllisten ulkopuolisten arviointien kautta yliopiston hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Henkilökohtainen tutkijanura (non tenure): Oulun yliopiston tutkijat voivat edetä henkilökohtaisen urapolun kautta. Eteneminen edellyttää erityisen menestyksekästä toimintaa ja sen tulee linkittyä sekä yliopiston että yksikön strategiaan, tavoitteisiin, henkilöstösuunnitelmaan ja taloudellisiin reunaehtoihin.

Suomessa on käytössä dosentin arvo akateemisesti ansioituneelle henkilölle. Yliopistolain (558/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito.