Tutkijan ura

Oulun yliopistolla on käytössä neliportainen tutkijanurajärjestelmä. Järjestelmän tavoitteena on tukea tutkijoiden uralla etenemistä ja sitoutumista yliopistoon. Oulun yliopistossa työskentelevät tutkijat ja opettajat nimitetään joko tenure-tehtävään  tai non tenure-tehtävään (henkilökohtainen tutkijanura).

Tenure track –ohjelma tukee yliopiston strategisia tutkimustavoitteita ja akateemisen uran kilpailukykyä lahjakkaiden tutkijoiden kiinnittämiseksi yliopistoon. Ohjelma perustuu kansainväliseen kilpailtuun hakuun. Valittava henkilö voi sijoittua kokemuksensa ja pätevyyden perusteella akselille tutkijatohtori (Assistant Professor) – yliopistotutkija (Associate Professor) – professori (Professor) – erityisen ansioitunut professori (Distinguished Professor). Ohjelmaan valituilla on mahdollisuus edetä uralla säännöllisten ulkopuolisten arviointien kautta yliopiston hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Henkilökohtaisella tutkijanuralla (non tenure) Oulun yliopiston tutkijat voivat edetä henkilökohtaisen urapolun kautta. Eteneminen edellyttää erityisen menestyksekästä toimintaa ja sen tulee linkittyä sekä yliopiston että yksikön strategiaan, tavoitteisiin, henkilöstösuunnitelmaan ja taloudellisiin reunaehtoihin.

Suomessa on käytössä dosentin arvo akateemisesti ansioituneelle henkilölle. Yliopistolain (558/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito.