Tutkimuksen laatu ja arviointi

 

Oulun yliopisto kehittää jatkuvasti korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen edellytyksiä. Niitä ovat osaavat tutkijat, riittävän kokoiset tutkimusryhmät sekä ajanmukaiset tutkimuslaitteistot, -aineistot ja -tilat.

Oulun yliopiston tutkimuksen taso mitataan säännöllisesti järjestettävillä tutkimuksen kokonaisarvioinneilla. Oulun yliopiston uusin tutkimuksen kokonaisarvio (RAE – Research Assessment Exercise) järjestettiin vuosina 2012 ja 2013 ja sen tulokset julkaistiin tammikuussa 2014. Sen toteutusta ohjasi tutkimusneuvosto ja sen järjestelyistä vastasi tutkimuksen strategiset palvelut.

Yliopiston painoalaorganisaatioita ja muita tutkimusyksikköjä arvioidaan myös kansainvälisten asiantuntijapaneelien avulla. Tutkimuksen painoaloilla toimivien Biocenter OulunEudaimonian, Infotech Oulun ja Kvantum-instituutin tutkimusprojektit valitaan neljän vuoden välein kansainvälisen tieteellisen arvioinnin perusteella. Käytännön toteutus tehdään strategian ja tiedepolitiikan yksikön sekä yksiköiden yhteistyönä.

Yliopistojen toimintaa kokonaisuutena arvioidaan ns. laatuarviointien avulla.

Tutkimuksen laatua osoittavat korkeatasoisissa kansainvälisissä tiedejulkaisuissa julkaistut tieteelliset artikkelit ja tutkimusryhmien saama täydentävä tutkimusrahoitus.

Tutkimuksen hyvää tieteellistä tasoa osoittaa runsas yhteistyö ulkomaisten tutkimuslaitosten kanssa. Oulun yliopisto tukee monin eri tavoin tutkijoidensa kansainvälisiä yhteyksiä. Osa kansainvälisyyttä ovat yliopistossa vierailijoina työskentelevät korkeatasoiset ulkomaiset tutkijat, kuten FiDiPro-professorit.