RAE2013

49 tutkimusyhteisöä, yli 2100 osallistujaa - Oulun yliopiston tutkimuksen kansainvälinen arviointi RAE2013 (Research Assessment Exercise) toteutettiin vuonna 2013.

RAE2013-arvioinnissa parhaiten menestyneet tutkimusyhteisöt palkittiin

Tutkimuksen kansainvälisessä kokonaisarvioinnissa arviointikohteena olivat tutkijoiden muodostamat tutkimusyhteisöt.

Englanninkielinen raportti julkistettiin 28.1.2014.
Linkki raporttiin: Research Assessment Exercise Report 2014 - International Evaluation of Research at the University of Oulu
RAE2013-arviointi oli englanninkielinen.

Linkki julkistamistilaisuuden esityksiin

Paneelit tunnistivat 13 erinomaista (outstanding) tutkimusyhteisöä: AgeAds, BARC, CLRC, CMV, CVR-Co, Global Health, MA, MOMA, MtM, PopStatGen, Proteus, RELATE-OULU, Tissue Homeostasis

Tämän lisäksi paneelit tunnistivat yhdeksän korkeatasoista tutkimusyhteisöä: INSPIRES, OSSI, PSH, iUBI, Living Stories, NorBe, ProChemE, LET, SPARC
 

RAE2013-arvioinnin kuvaus

Oulun yliopiston tutkimuksen arviointi RAE2013 on:

 • rakentava
 • kannustava
 • tulevaisuuteen suuntautunut
 • tutkimusyhteisöjä vahvistava prosessi.

RAE2013:n tavoitteena on:

 • edistää monitieteistä ja tieteidenvälistä tutkimusta
 • auttaa tutkijoita rakentamaan nykyistä suurempia, innovatiivisia ja kansainvälisesti merkittäviä toiminnallisia kokonaisuuksia.

RAE2013-arviointi vaikuttaa ratkaisevasti Oulun yliopiston tieteelliseen profiiliin. RAE2013-arviointiraportin avulla määritetään:

 • tutkimuksen painopistealueet
 • tunnistetaan tutkimuksen kehityssuunnat.

Rehtori Lauri Lajunen nimesi seuraavat RAE2013 ohjausryhmän jäsenet 2.3.2012:

 • tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi, puheenjohtaja
 • koulutusrehtori Olli Silvén, varapuheenjohtaja
 • tutkimusjohtaja Sinikka Eskelinen, sihteeri
 • professori Raimo Kaasila (KTK)
 • ylikirjastonhoitaja Päivi Kytömäki
 • professori Jari Oksanen (LuTK)
 • tohtorikoulutettava Elina Pernu
 • professori Petteri Pietikäinen (HuTK)

Tutkimuksen arviointia varten rehtori on 19.6.2013 alkaen nimittänyt jäsenet kolmeen paneeliin:

 1. Terveys- ja biotieteet (10 panelistia)
 2. Ihmistieteet (10 panelistia)
 3. Tekniikka ja luonnontieteet (12 panelistia)

Panelistit vierailivat Oulun yliopistossa 16. - 17. 10.2013. Vierailun toisena päivänä (17.10.) klo 10:00 - 12:00 järjestettiin tutkimusyhteisöjen edustajien ja panelistien keskustelutilaisuus

 • Tapaaminen on paneelikohtainen (kolme samanaikaista tilaisuutta).
 • Paneelin puheenjohtaja esittelee, mitä he painottivat arvioidessaan hakemuksia.
 • Panelistit voivat myös esittää esittävät tutkimusyhteisöille tarkentavia kysymyksiä. 
 • Vastavuoroisesti yhteisöjen edustajat voivat esittää kysymyksiä panelisteille. 

Ensimmäinen RAE2013 tiedotustilaisuus pidettiin 20.9.2012 Linnanmaan kampuksella.

Viimeksi päivitetty: 17.11.2016