Yliopistokollegio

Jäsen
1.1.2018–31.12.2021

Henkilökohtainen varajäsen
1.1.2018–31.12.2021

I ryhmä

 

Seppo Vainio, professori Lauri Eklund, professori
Tiina Kinnunen, professori Mirja Illikainen, professori
Maija-Leena Huotari, professori Jouni-Matti Kuukkanen, professori
Mirka Hintsanen, professori Katariina Holma, professori
Risto Kerkelä, professori Juha Tuukkanen, professori
Johanna Uusimaa, professori -
Jouni Aspi, professori Matti Alatalo, professori
Mikko Puhakka, professori Janne Järvinen, professori
Keijo Ruotsalainen, professori Juha Röning,  professori
Juhani Niskanen, professori Jaakko Kujala, professori


II ryhmä

 

Sirpa Aalto, tutkimuskoordinaattori Juha Waulu
Juha Ahola, yliopistonlehtori Vaili Jämsä-Uusitalo
Hannu Juuso, rehtori Helena Miettunen
Timo Kokkonen, yliopisto-opettaja Vesa Virtanen
Jaana Lehtosaari, opintoasiainsihteeri Jan Hermes
Minna Sääskilahti, yliopistonlehtori Eila Viinikainen
Pirkko Viitala, laboratoriopäällikkö Leila Paavola-Ruotsalainen

 
III ryhmä

 

Teemu Virtanen, opiskelija
Eevasisko Mehtätalo
Erno Oikarinen, opiskelija
Petteri Hollanti
Zacharias Hellberg, opiskelija
Nuuti Vasari 
Kalle Kaisko, opiskelija
Tapani Laine 
Maria Anca Catana, opiskelija
Jenny Vaara
Miriam Putula, opiskelija
Annakaisa Tikkinen
Lauri Koskela, opiskelija
Anni Vakkuri 

Yliopistokollegion pöytäkirjat


Yliopistokollegion tehtävistä on säädetty yliopistolain 22 §:n 4 momentissa:

Yliopistokollegion tehtävänä on:
1) päättää hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta;
2) valita 15 §:n 4 momentissa tarkoitetut (yliopistoyhteisön ulkopuoliset) jäsenet yliopiston hallitukseen;
3) vahvistaa 15 §:n 2 momentissa tarkoitettujen yliopistoyhteisön ryhmien valinnat hallituksen jäseniksi;
4) vapauttaa hallituksen jäsen tehtävästään hallituksen esityksen perusteella;
5) valita yliopiston tilintarkastajat;
6) vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille;
7) päättää vahingonkorvauskanteen nostamisesta hallituksen jäsentä, rehtoria ja tilintarkastajaa vastaan;
8) päättää hallituksen jäsenen vapauttamisesta tehtävästään 65 §:n 3 momentin mukaisesti.

Viimeksi päivitetty: 23.1.2020