Keskusarkisto

Oulun yliopistossa on useita arkistoja. Kirjaamon yhteydessä sijaitseva keskusarkisto on ns. päätearkisto. Keskusarkistossa säilytetään yli kymmenen vuotta säilytettävät sekä pysyvästi säilytettävät yliopiston asiakirjat ja aineistot siihen asti kunnes ne arkistonmuodostussuunnitelmassa olevan määräajan kuluttua hävitetään.Yliopiston yksiköt siirtävät ajankohtaisesta käytöstä vapautuneet arkistoaineistonsa keskusarkistoon yliopiston arkistosäännön ja keskusarkiston ohjeiden mukaisesti.

Lähiarkistoja on yliopiston yksiköissä, esim. tiedekuntien kanslioiden yhteydessä.

Viimeistään päätearkistoon siirron yhteydessä aineistot järjestetään yliopiston oman arkistonmuodostussuunnitelman (AMS) mukaisesti.


Keskusarkiston palveluja

Tietopalvelu
Palvelut tutkijoille
Keskusarkisto voi vastaanottaa rajoitetusti yliopiston toimintaan liittyviä asiakirjoja. Jos haluat luovuttaa asiakirjoja yliopiston keskusarkistolle, ota yhteys Katariina Alhaan, puh. 0294 482353 tai kirjaamo (at) oulu.fi.

Palveluja yliopistoyhteisölle

Arkistoasiakirjoihin ja sarjanmuodostukseen liittyvä neuvonta
Arkistohaut
Asiakirjasiirrot
Asiakirjoihin ja niiden kulkuun liittyvä neuvonta
Lähiarkistojen arkistovastuuhenkilöiden konsultointi
Vanhojen arkistojen järjestämisen konsultointi

Arkistointiin liittyviä ohjeita yliopistoyhteisölle Notiossa.

 


Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö

Arkistolaki 831/1994 saatavilla Finlex -palvelusta

Voimassa olevat tietoturvaohjeet ja -määräykset valtiovarainministeriön VAHTI-sivustolla.


 

Viimeksi päivitetty: 21.6.2018