Professorinimitykset

Nimitykset vuosilta 2010-2016

TkT, professori Krisztian Kordas on nimitetty professoriksi mikro- ja nanoelektroniikan materiaalit ja komponentit ICT sovelluksiin tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaan 1.4.2016 alkaen.

FT, professori Jan Hjort on nimitetty kutsusta luonnonmaantieteen professoriksi luonnontieteelliseen tiedekuntaan 1.3.2016 alkaen.

FT, professori Jussi Ylikoski on nimitetty kutsusta saamen kielen/pohjoissaamen ja/tai inarinsaamen professoriksi 1.3.2016 alkaen.

TkT Jukka Kömi on nimitetty fysikaalisen metallurgian professoriksi 1.4.2016 lukien

LT Riitta Veijola on nimitetty lastentautiopin professoriksi ajalle 1.1.2016–31.12.2020

FT Saija Luukkanen on nimitetty rikastustekniikan professoriksi 1.8.2015 alkaen.

TkT Janne Pihlajaniemi on nimitetty arkkitehtuurin professoriksi 1.8.2015–31.7.2020.

FT Toni Ahlqvist on nimitetty aluekehityksen ja aluepolitiikan professoriksi 1.12.2015 alkaen.

LT Pirjo Mäki on nimitetty psykiatrian professoriksi 1.1.2016-31.12.2017.

KTT Pauliina Ulkuniemi on nimitetty markkinoinnin professoriksi 1.8.2015 alkaen.

LT Riitta Antikainen on nimitetty geriatrian professoriksi 1.6.2015 alkaen.

KT Marjatta Takala on nimitetty erityispedagogiikan professoriksi ajalle 1.8.2015-31.7.2020.

Dr. Jürgen Schmidt on nimitetty tähtitieteen professoriksi ajalle 1.6.2015-1.5.2020.

FT Saija Luukkanen on nimitetty rikastustekniikan professoriksi 1.8.2015 alkaen.

Dr. Holger Paulick on nimitetty geologian ja mineralogian professoriksi 1.8.2015 alkaen.

TkT Aarno Pärssinen on nimitetty radiotekniikan professoriksi 1.3.2015-28.2.2020.

Lääketieteen tohtori Jukka Hakkola on nimitetty farmakologian professoriksi 1.4.2015 alkaen.

Filosofian tohtori Elena Kozlovskaya on nimitetty sovelletun geofysiikan professoriksi ajalle 1.3.2015–28.2.2017.

FT Minna Isomursu on nimitetty tietojärjestelmien professoriksi 1.1.2015 alkaen.

TkT Mika Mäntylä on nimitetty ohjelmistotuotannon professoriksi 1.1.2015 alkaen.

TkT Janne Heikkilä on nimitetty tietotekniikan professoriksi, alana konenäkö ja digitaalinen videonkäsittely, 1.11.2014 alkaen.

Ph.D., dosentti Burak Turhan on nimitetty ohjelmistotuotannon professoriksi 1.11.2014 alkaen.

FT, dosentti Kari Alenius on nimitetty yleisen historian professoriksi 1.1.2015 alkaen, erityisalana kulttuurinen ja kansainvälinen vuorovaikutus.

TT Leena Paasivaara on nimitetty terveyshallintotieteen professoriksi 1.1.2015 alkaen.

FT, dosentti Marko Huttula on nimitetty fysiikan, erityisesti kokeellisen elektronispektroskopian professoriksi 1.12.2014 alkaen.

FT, dosentti Pentti Haddington on nimitetty englantilaisen filologian sekä englannin kielen ja vuorovaikutuksen professoriksi 1.8.2014 alkaen.

FT Vesa-Pekka Herva on nimitetty arkeologian, erityisesti pohjoisen Fennoskandian tutkimuksen professoriksi 1.8.2014 alkaen.

FT Tiina Kinnunen on nimitetty Suomen ja Pohjois-Euroopan historian professoriksi 1.8.2014 alkaen.

FT Jari Sivonen on nimitetty suomen kielen professoriksi 1.8.2014 alkaen.

​FT, dosentti Matti Alatalo on nimitetty teoreettisen fysiikan professoriksi 1.8.2014 alkaen.

FT Erkki Alasaarela jatkaa tutkimusprofessorina Thule-instituutissa 1.9.2014-31.7.2015

LT Hannu Martikainen on nimitetty synnytys- ja naistentautiopin professoriksi 1.9.2014 alkaen.

LT Petri Lehenkari on nimitetty lääketieteellisen solubiologian ja lääketieteellisen kehitysbiologian professoriksi 1.9.2014 alkaen.

Dr. Igor Meglinski on nimitetty professoriksi, alana Photonics, Technical Applications of Measurement, ajalle 1.10.2014-30.9.2019.

FT Antti Ylitalo on nimitetty kardiologian professoriksi ajalle 1.1.2015–31.12.2018.

TT Jari Iinatti on nimitetty tietoliikenneteorian professoriksi 1.4.2014 alkaen.

Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskuksen johtajalle, dosentti, filosofian tohtori Vesa Virtaselle on myönnetty oikeus käyttää professorin arvonimeä. Arvonimestä päätti rehtori Lauri Lajunen 12.3.2014.

LT Sohvi Hörkkö on nimitetty immunologian professoriksi ajalle 1.3.2014–28.2.2019.

LT Olavi Ukkola on nimitetty sisätautiopin professoriksi ajalle 1.3.2014–28.2.2019.

MD, DDS, PhD György Sándor on nimitetty professoriksi lääketieteelliseen tiedekuntaan alana Tissue Engineering 1.1.2014–31.12.2018.

PsT Mirka Hintsanen on nimitetty psykologian professoriksi kasvatustieteiden tiedekuntaan 1.8.2014 alkaen.

LT, dos. Mika Rämet on nimitetty lastentautiopin professoriksi lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.1.2014 alkaen.

HLT, dos. Pekka Ylöstalo on nimitetty parodontologisen ja geriatrisen hammaslääketieteen professoriksi lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.1.2014 alkaen.

FT Mika Ala-Korpela laskennallisen lääketieteen professoriksi (15.10.2013).

FT Robert Winqvist syöpägenetiikan ja tuumoribiologian professoriksi (15.10.2013).

KTT Vesa Puhakka liiketaloustieteen, erityisesti johtamisen professoriksi (3.10.2013).

YTT Vesa Puuronen sosiologian professoriksi (3.10.2013)

FT Netta Iivari tietojenkäsittelytieteen professoriksi (3.10.2013).

KTT Pauliina Ulkuniemi on nimitetty markkinoinnin professoriksi 1.8.2013–31.7.2015.

Dosentti, filosofian tohtori, kauppatieteiden tohtori  Veikko Seppäselle on myönnetty oikeus käyttää professorin arvonimeä. Seppänen toimii yliopiston Martti Ahtisaari Instituutin johtajana. (19.6.2013)

LT Hanna Ebeling on nimitetty lastenpsykiatrian osa-aikaiseksi professoriksi (30 %) 1.8.2013 alkaen.

KTT Janne Järvinen liiketaloustieteen professoriksi (18.6.2013)

LT Tuomo Karttunen patologian professoriksi (18.6.2013)

KTT Tuija Mainela liiketaloustieteen professoriksi (18.6.2013)

Dr. Vasileios Kostakos on nimitetty tietotekniikan professoriksi 1.11.2013–31.12.2016.

LT Juhana Leppilahti on nimitetty ortopedian ja traumatologian osa-aikaiseksi professoriksi (30 %) 1.8.2013 alkaen.

TT Anssi Mäkynen on nimitetty optisen mittaustekniikan professoriksi 1.4.2013–31.12.2013.

LT, dosentti Kai Parkkola on nimitetty sotilasterveydenhuollon osa-aikaiseksi professoriksi (20 %) 1.6.2013–31.12.2014.

Natalia Juristo on nimitetty määräaikaiseksi FiDiPro-professoriksi tietojenkäsittelytieteiden laitokseen ajalle 15.1.2013 - 14.1.2018.

Lääketieteen tohtori Kaisa Tasanen-Määttä ihotautiopin professoriksi  (30.1.2013)

DPhil. Lisa Lena Opas-Hänninen englantilaisen filologian professoriksi (18.1.2013)

PhD Elise Kärkkäinen englantilaisen filologian professoriksi (18.1.2013)

Tekniikan tohtori, dosentti Mika Ylianttila on nimitetty osa-aikaiseksi professoriksi tietoliikennetekniikan osastoon 1.1.2013–31.12.2015. Professuurin alana ovat laajakaistaiset tietoliikenneverkot ja -järjestelmät, erityisesti langattoman internetin verkkotekniikat.

KTT Timo Koivumäki on nimitetty Oulun yliopiston ja VTT:n yhteiseksi professoriksi 1.1.2013 alkaen. Professuurin ala on digitaalinen palveluliiketoiminta

Susan Elizabeth Quaggin on nimitetty määräaikaiseksi osa-aikaiseksi FiDiPro-professoriksi biolääketieteen laitokseen ajalle 6.11.2012–5.11.2017.

Filosofian tohtori Anita Lloyd Spets on nimitetty sähkötekniikan osastoon mikroelektroniikan ja materiaalifysiikan laboratorioon FiDiPro-professorin tehtävään ajalle 1.1.2013–31.12.2014. Hän on toiminut FiDiPro-professorina Oulun yliopistossa 1.1.2011 alkaen. Lloyd Spets tulee Linköpingin yliopistosta Ruotsista.

Marcos Katz on nimitetty professoriksi tietoliikennetekniikan osastoon ajalle 1.12.2012–30.11.2014.

TkT Pekka Leviäkangas on nimitetty tutkimusprofessoriksi tuotantotalouden osastoon ajalle 1.11.2012–31.10.2014.

Anna-Maija Ylimaula arkkitehtuurin historian ja korjaussuunnittelun professoriksi (21.12.2012)

Ante Aikio  saamen kielen professoriksi (21.12.2012)

Jan Hjort luonnonmaantieteen professoriksi (5.10.2012)

Ulla Lassi soveltavan kemian professoriksi (5.10.2012)

Ivan Argatov teknillisen mekaniikan professoriksi (5.10.2012)

Johanna Myllyharju molekyylibiologian professoriksi (21.12.2012)

TkT, dosentti Jaakko Kujala on nimitetty projekti- ja laatujohtamisen professoriksi teknilliseen tiedekuntaan 1.7.2012 alkaen.

Xilin Chen on nimitetty FiDiPro-professoriksi teknilliseen tiedekuntaan 1.8.2012–31.12.2015.

FT Erkki Alasaarela on nimitetty tutkimusprofessoriksi Thule-instituuttiin ajalle 1.9.2012–31.8.2014.

Eila Estola  varhaiskasvatuksen professoriksi (21.12.2012)

Dosentti, filosofian tohtori Jouni Aspille on myönnetty oikeus käyttää professorin arvonimeä. Aspi toimii yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan museoiden ja kasvitieteellisen puutarhan johtajana. (29.8.2012)

Kauko Kujala maa- ja pohjarakennustekniikan professoriksi (3.2.2012)

Marko Huhtanen sovelletun matematiikan professoriksi (3.2.2012)

Määräaikaiseksi professoriksi tietojenkäsittelytieteiden laitokseen on nimitetty filosofian tohtori Tuure Tuunanen ajalle 1.1.2012–31.12.2013. (30.1.2012)

Ilya Usoskin avaruusfysiikan määräaikaiseksi professoriksi (9.1.2012)

Arja Rautio tutkimusprofessoriksi Thule-instituuttiin (21.12.2011)

Jarmo Rusanen geoinformatiikan professoriksi (21.12.2011)

Raimo Kaasila kasvatustieteen professoriksi (21.12.2011)

Mikko Siponen tietojenkäsittelytieteen professoriksi (12.12.2011)

Timo Ojala tietotekniikan professoriksi (7.12.2011)

Vassilis Kostakos tietokonetekniikan professoriksi (7.12.2011)

Paavo Perämäki kemian professoriksi (18.10.2011)

Marja Lajunen orgaanisen kemian professoriksi (15.9.2011)

Marko Huttula kokeellisen elektronispektroskopian professoriksi (15.9.2011)

Mikko Sillanpää genetiikan ja biometrian professoriksi (27.6.2011)

Petteri Pietikäinen aate- ja oppihistorian professoriksi (10.6.2011)

Willy Serlo lastenkirurgian osa-aikaiseksi professoriksi (10.6.2011)

Hannu I. Heikkinen kulttuuriantropologian professoriksi (10.6.2011)

Markku Juntti tietoliikennetekniikan professoriksi (10.6.2011)

Heli Koivumaa-Honkanen psykiatrian professoriksi (18.5.2011)

Anssi Mäkynen optisen mittaustekniikan professoriksi (18.5.2011)

Markku Lehtinen tutkimusprofessoriksi, alana mittausten mallintaminen ja inversio-ongelmat (13.5.2011)

Helvi Kyngäs hoitotieteen, erityisesti hoitotieteen teorian ja metodologian kehittämisen professoriksi (15.3.2011)

Juha Vaara fysiikan, erityisesti laskennallisen molekyyli- ja materiaalifysiikan professoriksi (15.3.2011)

Markku Niemenmaa diskreetin matematiikan professoriksi (28.12.2010)

David Porter fysikaalisen metallurgian professoriksi (28.12.2010)

Seppo Saarela eläinfysiologian professoriksi (28.12.2010)

Jari Salo markkinoinnin professoriksi (28.12.2010)

Matti Sanaksenaho nykyaikaisen arkkitehtuurin professoriksi (28.12.2010)

Vanessa de Oliveira Andreotti kasvatustieteen professoriksi (21.9.2010)

Sami Moisio maantieteen professoriksi (21.9.2010)

Juha Veijola psykiatrian professoriksi (21.9.2010)

Jari Oksanen kasviekologian professoriksi (21.6.2010)

Tapio Seppänen lääketieteellisen tekniikan professoriksi (21.6.2010)

Enso Ikonen säätö- ja systeemitekniikan professoriksi (21.6.2010)

Timo Fabritius prosessimetallurgian professoriksi (15.1.2010)

Andrei Gurtov tietoliikennetekniikan professoriksi (15.1.2010)

Janne Heikkilä tietotekniikan professoriksi (15.1.2010)

Heikki Ojamo bioprosessitekniikan professoriksi (15.1.2010)

Gerhard Schmitt germaanisen filologian professoriksi (15.1.2010)

Viimeksi päivitetty: 24.5.2016