Dosenttinimitykset

22.9.2015

Lääketieteen tohtori Joonas Kauppila on nimitetty Oulun yliopiston syöpäbiologian dosentiksi 28.9.2015 alkaen. Kauppila työskentelee terveyskeskuslääkärinä Kuusamon terveyskeskuksessa.

Tekniikan tohtori Jukka Kortelainen on nimitetty Oulun yliopiston dosentiksi 1.10.2015 alkaen, alanaan lääketieteellinen signaalianalyysi ja sovellukset. Kortelainen työskentelee tutkijatohtorina tietotekniikan osastossa.

Doctor of Philosophy Alexander Mishev on nimitetty Oulun yliopiston avaruusfysiikan dosentiksi 1.10.2015 alkaen. Mishev työskentelee tutkijatohtorina luonnontieteellisessä tiedekunnassa.

1.7.2015

Lääketieteen tohtori Päivi Olsén on nimitetty Oulun yliopiston lastenneurologian dosentiksi 1.9.2015 alkaen. Olsén työskentelee apulaisylilääkärinä Oulun yliopistollisessa sairaalassa.

23.6.2015

Filosofian tohtori Antti Haapalainen on nimitetty Oulun yliopiston biokemian ja molekyylilääketieteen dosentiksi 1.7.2015 alkaen. Hän työskentelee yliopistotutkijana lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Filosofian tohtori Jarmo Hämäläinen on nimitetty Oulun yliopiston kognitiivisen neurotieteen dosentiksi 1.7.2015 alkaen. Hän työskentelee yliopistotutkijana Jyväskylän yliopistossa.

Doctor of Philosophy Tejesvi Mysore Vishakante Gowda on nimitetty Oulun yliopiston kasvien ja mikrobien biotekniikan dosentiksi 1.7.2015 alkaen. Hän työskentelee yliopistotutkijana luonnontieteellisessä tiedekunnassa.

10.6.2015

Lääketieteen tohtori Pekka Hyvönen on nimitetty Oulun yliopiston ortopedian ja traumatologian dosentiksi 1.7.2015 alkaen. Hyvönen työskentelee hallinnollisena apulaisylilääkärinä Oulun yliopistollisessa sairaalassa.

Filosofian tohtori Pasi Kuvaja on nimitetty Oulun yliopiston dosentiksi 1.7.2015 alkaen, alanaan tuotantotalous, erityisesti ohjelmistoprosessit osana tuotekehitystä. Kuvana työskentelee projektipäällikkönä tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa.

Lääketieteen tohtori Tuija Männistö on nimitetty Oulun yliopiston kokeellisen endokrinologian dosentiksi 1.7.2015 alkaen. Männistö työskentelee erikoistuvana lääkärinä Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä NORDLABissa.

Tekniikan tohtori Jaakko Rämö on nimitetty Oulun yliopiston vesitekniikan kemian dosentiksi 1.7.2015 alkaen. Rämö työskentelee yliopistotutkijana Thule-instituutissa.

Tekniikan tohtori Erkki Salonen on nimitetty Oulun yliopiston dosentiksi 1.7.2015 alkaen, alanaan radioaaltojen eteneminen ja antennit. Salonen työskentelee yliopistotutkijana tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa.

21.5.2015

Doctor of Philosophy Geza Toth on nimitetty Oulun yliopiston dosentiksi 1.6.2015 alkaen, alanaan Nanomaterials and Printing Technologies Especially for Electronics Application. Toth työskentelee tutkijatohtorina tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa.

7.5.2015

Filosofian tohtori Timo Asikainen on nimitetty Oulun yliopiston avaruusfysiikan dosentiksi 1.6.2015 alkaen. Asikainen työskentelee akatemiatutkijana luonnontieteellisessä tiedekunnassa.

Doctor of Philosophy Sébastien Comerón on nimitetty Oulun yliopiston tähtitieteen dosentiksi 1.6.2015 alkaen. Comerón työskentelee Suomen ESO-keskuksen tutkijana Oulun yliopistossa.

28.4.2015

Doctor of Philosophy Sylvain Sebert on nimitetty Oulun yliopiston dosentiksi 1.5.2015 alkaen, alanaan Developmental and Lifecourse Biology and Epidemiology. Sebert työskentelee yliopistotutkijana lääketieteellisessä tiedekunnassa.

15.4.2015

Filosofian tohtori Heikki J. Nieminen on nimitetty Oulun yliopiston dosentiksi alanaan Physics and Engineering in Medicine 1.5.2015 alkaen. Nieminen työskentelee yliopistotutkijana lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Lääketieteen tohtori Sami Tetri on nimitetty Oulun yliopiston neurokirurgian dosentiksi 1.5.2015 alkaen. Tetri työskentelee professorina lääketieteellisessä tiedekunnassa.

30.3.2015

Hammaslääketieteen tohtori Ritva Näpänkangas on nimitetty Oulun yliopiston protetiikan ja purentafysiologian dosentiksi 1.4.2015 alkaen. Näpänkangas työskentelee tutkijatohtorina lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Doctor of Philosophy Jürgen Schmidt on nimitetty Oulun yliopiston tähtitieteen dosentiksi 1.4.2015 alkaen. Schmidt työskentelee yliopistotutkijana luonnontieteellisessä tiedekunnassa.

Doctor of Philosophy June M. Verner on nimitetty Oulun yliopiston dosentiksi alanaan Software Engineering: software project management 1.4.2015 alkaen. Vernerin toimipaikat ovat Keele University, Iso-Britannia (Research Fellow) ja University of New South Wales, Australia (Conjoint Professor).

9.3.2015:

Filosofian tohtori Ritva Kylli on nimitetty Oulun yliopiston Suomen ja Pohjois-Euroopan historian dosentiksi 1.4.2015 alkaen. Kylli työskentelee tutkijatohtorina humanistisessa tiedekunnassa.

Tekniikan tohtori Roger Rabb on nimitetty Oulun yliopiston teknillisen mekaniikan dosentiksi 1.4.2015 alkaen. Rabb työskentelee vanhempana tutkijana Global Boiler Works Oy:ssä.

17.12.2014:

Lääketieteen tohtori Janne Hukkanen on nimitetty Oulun yliopiston sisätautiopin dosentiksi 1.1.2015 alkaen. Hukkanen työskentelee erikoislääkärinä Oulun yliopistollisessa sairaalassa.

15.12.2014:

Filosofian tohtori Pia Nyberg on nimitetty Oulun yliopiston syöpäbiologian dosentiksi 1.1.2015 alkaen. Nyberg työskentelee projektipäällikkönä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä.

26.8.2014:

Filosofian tohtori Marja-Liisa Olthuis on nimitetty Oulun yliopiston inarinsaamen kielen ja kielenelvytyksen dosentiksi 1.9.2014 alkaen. Olthuis työskentelee lehtorina Giellagas-instituutissa.

27.6.2014:

Lääketieteen tohtori Airi Jartti on nimitetty Oulun yliopiston radiologian dosentiksi 1.7.2014 alkaen. Jartti työskentelee vs. osastonylilääkärinä OYS:n radiologian klinikassa.

26.6.2014:

Filosofian tohtori Raisa Serpi on nimitetty Oulun yliopiston molekyylilääketieteen dosentiksi 1.7.2014 alkaen. Serpi työskentelee tutkijatohtorina biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnassa.

24.6.2014:

Terveystieteiden tohtori Satu Elo on nimitetty Oulun yliopiston hoitotieteen dosentiksi 1.7.2014 alkaen. Elo työskentelee yliopistolehtorina terveystieteiden laitoksessa.

Tekniikan tohtori Henrikki Liimatainen on nimitetty Oulun yliopiston dosentiksi, alana uudet lignoselluloosamateriaalit, erityisesti mikro- ja nanoselluloosa ja niihin liittyvät sovellukset, sekä kuitususpensioiden pinta- ja kolloidikemia, 1.7.2014 alkaen. Liimatainen työskentelee tutkijatohtorina teknillisessä tiedekunnassa prosessi- ja ympäristötekniikan koulutusalalla.

23.6.2014:

Filosofian tohtori Jukka Kauppi on nimitetty Oulun yliopiston matematiikan dosentiksi 1.6.2014 alkaen. Kauppi työskentelee tutkijatohtorina matemaattisten tieteiden laitoksessa.

Filosofian tohtori Pekka Parvinen on nimitetty Oulun yliopiston dosentiksi, alana kaivostoiminnan, erityisesti rikastustekniikan, kemialliset analyysit, 1.6.2014 alkaen. Parvinen työskentelee erikoisasiantuntijana Labtium Oy:ssä.

5.6.2014:

Filosofian tohtori Eveliina Lammentausta on nimitetty Oulun yliopiston lääketieteellisen fysiikan dosentiksi 1.6.2014 alkaen. Lammentausta työskentelee fyysikkona Oulun yliopistollisessa sairaalassa.

14.5.2014:

Hammaslääketieteen tohtori Vuokko Anttonen on nimitetty Oulun yliopiston kariologian ja pedodontian dosentiksi 1.6.2014 alkaen. Anttonen työskentelee yliopistotutkijana hammaslääketieteen laitoksessa.

30.4.2014:

Filosofian tohtori Lauri Eklund on nimitetty Oulun yliopiston solu- ja molekyylibiologian dosentiksi 1.5.2014 alkaen. Eklund työskentelee akatemiatutkijana biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnassa.

11.3.2014:

Tekniikan tohtori Jani Boutellier on nimitetty Oulun yliopiston signaalinkäsittelyjärjestelmien suunnittelun ja toteutuksen dosentiksi 1.3.2014 alkaen. Boutellier työskentelee tutkijatohtorina tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa.

Filosofian tohtori Kirsi Laurén on nimitetty Oulun yliopiston folkloristiikan ja kertomuksen tutkimuksen dosentiksi 1.3.2014 alkaen. Laurén työskentelee yliopistonlehtorina Itä-Suomen yliopistossa.

Tekniikan tohtori Esa Rahtu on nimitetty Oulun yliopiston dosentiksi, erityisalana kuvapiirteet ja kohteiden tunnistus tietokonenäössä 1.3.2014 alkaen. Rahtu työskentelee tutkijatohtorina tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa.

24.2.2014:

Tekniikan tohtori Alexey Popov on nimitetty Oulun yliopiston nanobiofotoniikan dosentiksi 1.3.2014 alkaen.

Lääketieteen tohtori Tommi Vaskivuo on nimitetty Oulun yliopiston kliinisen kemian dosentiksi 1.3.2014 alkaen. Vaskivuo työskentelee apulaisylilääkärinä NordLab Oulussa.

14.2.2014:

Kasvatustieteen tohtori Tuija Turunen on nimitetty Oulun yliopiston kasvatustieteen dosentiksi, erityisalana esi- ja alkuopetus 1.2.2014 alkaen. Turunen työskentelee yliopistonlehtorina  Lapin yliopistossa.

28.1.2014:

Tekniikan tohtori Tanja Kolli on nimitetty Oulun yliopiston ympäristötekniikan dosentiksi, erityisalana katalyysi ympäristö- ja prosessiteknologiana 1.2.2014 alkaen. Kolli työskentelee tutkijatohtorina teknillisessä tiedekunnassa.

Lääketieteen tohtori Johanna Liinamaa on nimitetty Oulun yliopiston silmätautiopin dosentiksi 1.2.2014 alkaen. Liinamaa työskentelee erikoislääkärinä Oulun yliopistollisessa sairaalassa.

Tekniikan tohtori Esa Muurinen on nimitetty Oulun yliopiston kemian prosessitekniikan dosentiksi, erityisalana fysikaalisten ilmiöiden mallintaminen ja simulointi 1.2.2014 alkaen. Muurinen työskentelee laboratorioinsinöörinä teknillisessä tiedekunnassa.

3.1.2014:

Psykologian tohtori Ellen Ek on nimitetty Oulun yliopiston työ- ja terveyspsykologian dosentiksi 1.1.2014 alkaen. Ek on yksityinen ammatinharjoittaja yrityksessään Ellen Ek Expertise.

Filosofian tohtori Anne Jäkäläniemi on nimitetty Oulun yliopiston kasviekologian ja luonnonsuojelubiologian dosentiksi 1.1.2014 alkaen. Jäkäläniemi työskentelee suojelubiologina Metsähallituksessa.

Filosofian tohtori Anna-Kaisa Salmi on nimitetty Oulun yliopiston eläinosteologian dosentiksi 1.1.2014 alkaen. Salmi työskentelee tutkijatohtorina humanistisessa tiedekunnassa.

 

Dosenttinimitykset 2013

Dosenttinimitykset 2012

Dosenttinimitykset 2011

Viimeksi päivitetty: 24.5.2016