Hakemisto

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

A

Aate- ja oppihistoria
Abi-päivät
Aktuumi
Antiikin kielet ja kulttuuri
Arkeologia
Arkkitehtuurin historia ja korjaussuunnittelu
Arkkitehtuurin tiedekunta
Asiakirjapalvelut
Avoimet työpaikat
Avoin yliopisto

B

Biocenter Oulu
Biodiversiteettiyksikkö
Bioeconomy Research Community (BRC-OULU)
Biofysiikka
Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta
Biologian laitos
Biolääketieteen laitos
Biopankki Borealis
Bioprosessitekniikka

C

Centre for Advanced Steels Research (CASR)
Center for Environmental and Respiratory Health Research (CERH)
Center for Internet Excellence (CIE)
Centre for Environment and Energy (CEE)
Centre for Health and Technology (CHT)
Centre for Wireless Communications (CWC)
Centre of Excellence in Cell-Extracellular Matrix (ECM) Research

D

Diagnostiikan laitos

E

Elektroniikan laboratorio
Eläinmuseo
Eläintiede
Englantilainen filologia (englanti)
Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia
Esteetön opiskelu
Eudaimonia - Ihmistieteiden tutkimuskeskus

F

Faktaesite
Fonetiikka
Fysiikan laitos
Fysikaalinen kemia

G

Geofysiikka
Geotieteiden laitos
Germaaninen filologia (saksa)
Geriatria
Giellagas-instituutti

H

Hallinto
Hakeminen
Hallitus
Hammaslääketieteen laitos
Henkilöstöpalvelut
Historia (oppiaine)
Hoitotiede
Humanistinen tiedekunta (HuTK)
Hyvinvointi

I

Ilmoittautuminen
Informaatiotutkimuksen koulutusohjelma
Infotech Oulu
Intercultural Teacher Education
Itä- ja Kaakkois-Aasian opinnot

J

Japani-opinnot
Johtaminen ja kansainvälinen liiketoiminta

K

Kaivannaisalan tiedekunta
Kajaanin yliopistokeskus
Kansainväliset palvelut
Kansainväliset maisteriohjelmat
Kansanterveystiede
Kartat
Kasvatustieteiden koulutus 
Kasvatustieteiden tiedekunta (KTK) 
Kasvimuseo
Kasvitiede
Kasvitieteellinen puutarha
Kemiallinen prosessitekniikka
Kemian laitos
Kesäopinnot
Kieli- ja viestintäkoulutus
Kieliopinnot
Kirjallisuus
Kirjasto
Kliinisen lääketieteen laitos
Koe-eläinkeskus
Kompassi
Koneensuunnittelun laboratorio
Konetekniikan osasto
Koulutusneuvosto
Koulutuspalvelut
Koulutusrehtori
Koulutustarjonta
Koulutusteknologian tutkimusyksikkö
Kuitu- ja partikkelitekniikka
Kuka voi hakea?
Kulttuuriantropologia
Kulttuurikoutsaus
Kuntoutus

L

Laatu- ja projektijohtamisen yksikkö
Laskentatoimi
Laskutusosoitteet
Logopedian koulutusohjelma
Logot
Luokanopettajakoulutus
Luonnontieteellinen tiedekunta (LuTK) 
Lämpö- ja diffuusiotekniikan laboratorio
Lääketieteellinen tiedekunta (LTK)

M

Maantieteen laitos
Markkinointi 
Martti Ahtisaari Instituutti
Matemaattisten tieteiden laitos
Matematiikan jaos
Matematiikka
Materiaalitekniikan laboratorio
MBA-ohjelmat
Mediatiedotteet
Medical Research Center Oulu (MRC Oulu)
Mekatroniikan ja konediagnostiikan laboratorio
Mikro- ja nanoteknologian keskus
Mikroelektroniikan ja materiaalifysiikan laboratoriot
Musiikkikasvatuksen koulutus

N

Neurologia
Nimitykset
Nykyaikainen arkkitehtuuri

O

Ohjaus- ja työelämäpalvelut
Opinnot
Opintohallinnon palvelupisteet 
Opinto-ohjaajalle
Opintojen tueksi
Opiskelijaelämää
Opiskelijakeskus
Optima
Optoelektroniikan ja mittaustekniikan laboratorio
Orgaaninen kemia 
Oulangan tutkimusasema
Oulu Mining School
Oulun Eteläisen instituutti
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu
Oulun normaalikoulu

P

Perinnöllisyystiede
Perämeren tutkimusasema
Pohjoismainen filologia (ruotsi)
Projektipalvelut
Prosessi- ja ympäristötekniikka
Prosessimetallurgia

R

Radiografia
Rahoitus
Rakennesuunnittelun ja rakentamisteknologian laboratorio
Rakennetutkimuksen kemia 
Rakennussuunnittelu
Rehtori
Ruotsin kielen kielikylpykoulutus

S

Saamelainen kulttuuri
Sodankylän geofysiikan observatorio | Oulun toim.yks.
Sosiologia
Sotilasterveydenhuolto
Sovellettu matematiikka
Suomen kieli
Systeemitekniikka
Sähkötekniikan osasto
Säätötekniikka

T

Taide- ja taitopainotteinen luokanopettajakoulutus 
Talouspalvelut
Taloustiede
Tapahtumia yliopistossa
Teknillinen tiedekunta (TTK) 
Teknillisen mekaniikan laboratorio
Teknologiapainotteinen luokanopettajakoulutus
Tellus Innovation Arena
Teollisuuden ympäristötekniikka
Teollisuustalouden yksikkö
Teoreettinen fysiikka
Terveyshallintotiede
Terveysliikunta
Terveystieteiden laitos
Terästutkimuskeskus (CASR)
Thule-instituutti
Tiedeviestinnän maisteriohjelma (TIEMA)
Tietoa yliopistosta
Tietohallinto
Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta
Tietojenkäsittelytieteiden laitos
Tietoliikennetekniikan osasto
Tietotekniikan osasto
Tila- ja turvallisuuspalvelut
Tilastotiede
Tuotantotalouden osasto 
Tuotantotekniikan laboratorio
Tutkijakoulu (UniOGS)
Tutkimusneuvosto
Tutkimuspalvelut
Tutkimusrehtori
Tutkintolautakunta
Tutustu Oulun yliopistoon
Työterveyshuolto
Työtieteen yksikkö
Tähtitiede
Täydennyskoulutus
Täydentävien opintojen keskus
 

U

UniOGS, tutkijakoulu
Uutisia yliopistosta

V

Valintaperusteet
Valtio-oppi
Varhaiskasvatuksen koulutus 
Webmail
WebOodi
WellTech Oulu
Vesi- ja ympäristötekniikka
Vierailijoille
Viestintäpalvelut
Vuosikertomukset

Y

Yhdyskuntasuunnittelu
Yhteistyö
Yhteistyösuhteiden rehtori
Yhteystiedot
Yksiköt, laitokset ja tiedekunnat
Yleislääketiede
Yliopistokollegio
Yliopistopaino
Yliopistopalvelut

Viimeksi päivitetty: 24.5.2016