Kantasoluhoidosta apua kriittisimmille sydäninfarktipotilaille

Useissa kliinisissä potilastutkimuksissa sydämen pumppauskyvyn on todettu parantuneen sydäninfarktipotilailla, joiden sydämeen ruiskutettiin omasta luuytimestä eristettyjä kantasoluja pallolaajennuksen yhteydessä.

Filosofian maisteri Johanna Miettisen väitöstutkimuksessa todettiin, että kantasoluhoito paransi eniten niiden potilaiden sydämen toimintaa, joilla oli alhaisin vasemman kammion pumppauskyky akuutin infarktin jälkeen.


Vasemman kammion heikentynyt toiminta on suurin yksittäinen ennustetta heikentävä tekijä sydäninfarktista selvinneillä potilailla. Infarktin aiheuttaman sydänlihaskuolion korjaamiseksi pyritäänkin kehittämään jatkuvasti uusia hoitoja.


Miettinen selvitti väitöskirjassaan muun muassa potilaiden tulehdusmerkkiaineiden ja natriureettisten peptidien pitoisuutta ennen ja jälkeen kantasoluhoidon. Täysin uusi tutkimuskohde oli kantasoluhoidon vaikutus sydäninfarktipotilaiden keuhkovaltimopaineeseen ja sydämen sykäyslevon aikaiseen toimintaan.


Hoidon todettiin parantavan sydämen pumppauskykyä, edistävän sykäyslevon aikaista toimintaa ja myös mahdollisesti suojaavan haitalliselta keuhkovaltimopaineen nousulta. Tulehdusarvoihin kantasoluhoidolla ei kuitenkaan ollut vaikutusta.


Miettisen väitöstutkimuksen avulla saatiin tietoa siitä, minkälaiset potilaat hyötyisivät kantasoluhoidosta eniten. Lisäksi tutkimus tarjoaa tulehduksen ja kantasolujen vuorovaikutuksesta uutta tietoa, josta on jatkossa apua kantasoluhoidon vaikutusmekanismien selvittämisessä.


Filosofian maisteri Johanna Miettisen väitöskirja ”Studies on bone marrow-derived stem cells in patients with acute myocardial infarction” tarkastettiin Oulun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa 26.3.2011.


Linkki väitöskirjaan

Viimeksi päivitetty: 28.3.2011