Professori Tatu Juvosesta Oulun yliopiston Vuoden Alumni 2011

Oulun yliopiston Vuoden Alumniksi 2011 on nimetty professori ylilääkäri Tatu Juvonen. Nimeämisen perusteena on valinnan tehneen Oulun yliopistoseuran mukaan hänen kokeellisen ja kliinisen sydänkirurgian alalla tekemänsä merkittävä tieteellinen työ.Tatu Juvosen johtama tutkimus kohdistuu aivojen suojaamiseen sydän- ja aorttakirurgiassa. Hänen tutkimusryhmänsä on 13 vuoden ajan kehittänyt menetelmiä, joilla voitaisiin vähentää keskushermostoon kohdistuvia komplikaatioita vaativissa sydänkirurgisissa ja rinta-aorttaan kohdistuvissa leikkauksissa.

Juvosella on noin 170 alkuperäisjulkaisua kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä ja toistasataa julkaistua abstraktia.

Juvonen on kirurgian koulutuksen ja sydän- ja rintaelinkirurgian ja verisuonikirurgian koulutuksen vastuuhenkilö. Hän on ollut usean vuoden ajan lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston ja tutkijankoulutustoimikunnan jäsen sekä toiminut aktiivisesti Suomen thorax-kirurgiyhdistyksen ja Suomen kirurgiyhdistyksen hallituksissa. Hän on ollut myös Suomen Akatemian terveydentutkimuksen toimikunnan jäsen sekä potilasvahinkolautakunnan ja Valviran pysyvä asiantuntija.

Tatu Juvonen valmistui lääketieteen lisensiaatiksi vuonna 1984 Oulun yliopistosta. Lääketieteen tohtoriksi hän väitteli vuonna 1993. Oulun yliopiston kirurgian professoriksi hänet nimitettiin vuonna 2000.

Oulun yliopistoseura nimeää vuosittain Vuoden Alumnin Oulun yliopistosta valmistuneiden joukosta. Nimeäminen alkoi vuonna 1999 seuran nimetessä Tasavallan Presidentti Martti Ahtisaaren Vuoden Alumniksi.

Alumnijuhlassa lääketieteellisessä tiedekunnassa 12. toukokuuta nimettiin ensimmäistä kertaa myös Oulun yliopiston Vuoden Opiskelija. Rauhala-klubi ry:n esityksestä Vuoden Opiskelijaksi 2011 nimettiin esimerkillinen opiskelija ja opiskelijajärjestötoimija, humanististen tieteiden kandidaatti Tuuli Miettinen.

Alumnijuhlan erikoisvieraita olivat Oulun yliopiston ensimmäiset, vuosina 1961–1979 väitelleet tohtorit. Oulun yliopistossa väitellyt ensimmäinen tohtori on kasvitieteen emeritusprofessori Paavo Havas, joka väitteli tasan 50 vuotta sitten. Havakselle ojennettiin Oulun yliopiston ensimmäinen riemutohtorin diplomi.

Pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta toiminnasta Oulun yliopiston hyväksi myönnettiin Oulun yliopiston pienoisliput kauppaneuvos Ilkka Lantolle ja senior partner Antti Hietalalle. Lantto on yliopiston varainhankinnan valtuuskunnan puheenjohtaja ja Hietala varapuheenjohtaja.

 

Kuvateksti: Professori Tatu Juvonen nimettiin alumnijuhlassa Oulun yliopiston 13. Vuoden Alumniksi ja humanististen tieteiden kandidaatti Tuuli Miettinen Vuoden Opiskelijaksi. Kuva: Seija Leskelä

Viimeksi päivitetty: 12.5.2011