Vuorovaikutusta ja aktivointia yliopisto-opetukseen

Oulun yliopistossa tehdään jatkuvasti ansiokasta opetuksen kehittämistyötä muun muassa erilaisten kehittämishankkeiden muodossa. Näitä kehittämistyön tuloksia esitellään OpinTori 2011 -tapahtumassa torstaina 19.5.2011 klo 8.30-16.00 Linnanmaan kampuksella.OpinTori 2011 -tapahtuman ytimen muodostavat Ideatorit, joilla levitetään opetuksen, ohjauksen, opiskelun ja oppimisen hyviä käytäntöjä. Ideatoreilla esitellään uusimpia kokeiluja ja hyviä käytäntöjä seuraavista teemoista: Miten muutoin kuin tentillä oppimistuloksia voidaan arvioida? Miten luento-opetuksesta tehdään muutakin kuin yksinpuhelua? Millä tavalla teoria ja käytäntö opetuksessa saadaan kohtaamaan ja opiskelijat valmisteltua kohti nykyajan työelämää?

Ideoiden jakamisen toreilla paneudutaan myös yhteisöllisen oppimisen uusimpiin innovaatioihin, tutustutaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön nykyaikaisiin sovelluksiin ja pohditaan, mikä merkitys ohjauksella ja tarkoituksenmukaisilla menetelmillä on syvällisen oppimisen edistämiselle.

Opetus-, ohjaus- ja opiskeluinnovaatioita esitellään lisäksi posteritorilla. OpinTori -tapahtumassa kuullaan myös muita asiantuntijapuheenvuoroja ja päivän päättää vuorovaikutteinen ja mukaansa tempaava akvaariopaneeli.

Lisätietoja OpinTori 2011 -tapahtumasta

Viimeksi päivitetty: 17.5.2011