Professorinimityksiä Oulun yliopistossa

Filosofian tohtori, dosentti Marko Huttula on nimitetty kokeellisen elektronispektroskopian professoriksi Oulun yliopiston luonnontieteelliseen tiedekuntaan ajalle 1.1.2012–31.12.2016. Filosofian tohtori, dosentti Marja Lajunen on nimitetty orgaanisen kemian professoriksi Oulun yliopiston luonnontieteelliseen tiedekuntaan ajalle 1.1.2012–31.12.2014.

Marko Huttula on valmistunut filosofian maisteriksi Oulun yliopistosta 1999 ja väitellyt filosofian tohtoriksi Oulun yliopistossa 2004. Hän on Oulun yliopiston fysiikan dosentti vuodesta 2007. Marko Huttula on toiminut useissa tutkimustehtävissä Oulun yliopiston fysiikan laitoksessa vuodesta 1996 alkaen. Hän on työskennellyt tutkimusapulaisena, assistenttina, tutkimusinsinöörinä, yliassistenttina ja tutkijana. Vuosina 2008–2011 Huttula toimii Suomen Akatemian akatemiatutkijana.Huttula on ollut vierailevana tutkijana Tarton yliopistossa Virossa vuonna 2001, Pierre ja Marie Curie -yliopistossa Ranskassa vuonna 2009 sekä useita jaksoja kansainvälisissä tutkimuslaboratorioissa, kuten Lawrence Berkeley National Laboratory Yhdysvalloissa, ELETTRA Italiassa, Helmholtz Zentrum Saksassa ja MAX-Laboratory Ruotsissa.

Huttulan tutkimus keskittyy nanopartikkeleiden (metalliklusterit, ympäristöaerosolit) sekä raskasmetalliatomien ja -yhdisteiden elektronirakenteen tutkimukseen. Molekyylitason materiaalitutkimukseen ja ympäristökysymysten aihepiiriin suuntautuneessa laajasti kansainvälisessä tutkimuksessa hyödynnetään synkrotronisäteilyn uniikkeja erityisominaisuuksia. Huttula toimii kansallisessa Suomen Akatemian rahoittamassa MAX-IV -synkrotronisäteilylähteen laitteistokehitysprojektissa koordinaattorina.

Marja Lajusen professuurin alana on erityisesti vihreän kemian ehdot täyttävä synteesikemia. Marja Lajunen on valmistunut filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta 1978 ja väitellyt filosofian tohtoriksi Oulun yliopistossa 1991. Hän on Oulun yliopiston orgaanisen kemian dosentti vuodesta 2001.

Lajunen on toiminut useissa opetus- ja tutkimustehtävissä Oulun yliopistossa vuodesta 1979 alkaen. Hän on työskennellyt kemian laitoksessa muun muassa assistenttina, amanuenssina, tutkijana ja lehtorina. Lajunen on ollut orgaanisen kemian vt. professorina vuosina 2000–2008 ja vuodesta 2008 alkaen hän on toiminut orgaanisen kemian professorina.  Vuonna 1985 hän työskenteli projektitutkijana International Atomic Energy Agencyssä (IAEA) Yhdysvalloissa ja vierailevana tutkijana Florida State Universityssä Yhdysvalloissa.

Viimeksi päivitetty: 15.9.2011