Ilmastonmuutos vaikuttaa pohjavesiin

Jos ilmastonmuutospaneelin (IPCC) arviot toteutuvat, eli lämpötila nousee ja sateet lisääntyvät, tulee sillä olemaan vaikutusta myös pohjavesiin.

Talvisin pohjavesivarastot voivat täydentyä aiempaa enemmän roudan vähenemisestä, runsaammista sateista ja lumen lisääntyneestä sulamisesta. Keväinen pohjaveden muodostumisen huippu voi vastaavasti pienentyä. Myös pinta- ja pohjaveden vuorovaikutus voi muuttua ja siten vaikuttaa pohjaveden määrään ja laatuun.

Filosofian maisteri Jarkko Okkonen kehitti väitöstyössään konseptuaalisen viitekehysmallin, jonka avulla voidaan arvioida ilmastonmuutoksen vaikutukset pohjaveden määrään ja laatuun. Lisäksi työssä kehitettiin malli, jolla voidaan simuloida pinta- ja pohjaveden vuorovaikutusta muuttuvassa ilmastossa lumen peittämillä alueilla.

Pohjavesi on tärkeä raakaveden lähde, jonka käyttöä suosii veden korkea laatu, pienempi puhdistustarve ja vähäinen saastumisriski. Maailmalla lähes 40 prosenttia ja Suomessa yli 60 prosenttia käytetystä vedestä on pohjavettä. Käytön ennakoidaan edelleen lisääntyvän tulevaisuudessa.

Filosofian maisteri Jarkko Okkosen väitöskirja ” Groundwater and its response to climate variability and change in cold snow dominated regions in Finland: methods and estimations” tarkastettiin Oulun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa 10.12.2011.

Viimeksi päivitetty: 4.12.2014