Ahdistuneisuus ja unihäiriöt yhteydessä elimistön tulehdustilaan

Ahdistuneisuus ja unihäiriöt liittyvät elimistön matala-asteiseen tulehdustilaan.

Matala-asteisen tulehdustilan on aiemmin todettu kytkeytyvän useisiin merkittäviin ruumiillisiin sairauksiin, kuten sydän- ja verenkiertoelinten sairauksiin.

Lääketieteen lisensiaatti Timo Liukkonen tutkii väitöskirjassaan 6007 pohjoissuomalaisen henkilön ahdistus- ja masennusoireita sekä unihäiriöitä.

Aiemmissa tutkimuksissa on todettu masennuksen olevan linkittynyt matala-asteiseen tulehdustilaan, mutta Liukkosen mukaan siihen ovat yhteydessä myös ahdistuneisuus ja unihäiriöt.

Yhteydet löydettiin nuorilla aikuisilla miehillä, mutta naisilla samanlaista kytköstä ei voitu osoittaa. Löydösten merkittävyyttä lisää se, että vastaavat tutkimukset laajoissa väestöaineistoissa ovat harvinaisia.

Lääketieteen lisensiaatti Timo Liukkosen väitöskirja ”Low-grade inflammation in depression, anxiety and sleep disturbances” tarkastettiin Oulun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa 16.12.2011.

Viimeksi päivitetty: 4.12.2014