Mika Ylianttila Internet-tutkimuskeskus CIE:n johtajaksi

Oulun yliopiston yhteydessä toimivan Internetin tutkimus- ja innovaatiokeskuksen Center for Internet Excellence (CIE) johtajaksi on 1.2.2012 alkaen nimitetty tekniikan tohtori, dosentti Mika Ylianttila.Mika Ylianttila, 39, on työskennellyt 15 vuoden ajan Oulun yliopistossa Internet-tutkimuksen parissa. Hän on keskittynyt multimediakommunikaatiotekniikoihin ja sovelluksiin, joita hän on tutkinut tietoliikenteen, tietotekniikan ja käyttökokemuksen näkökulmista. Viime vuosina Ylianttila on toiminut MediaTeam-tutkimusryhmän varajohtajana ja professorina sähkö- ja tietotekniikan osastossa.

Ylianttila on johtanut useita tutkimushankkeita, joissa on kehitetty mobiiliin Internetiin liittyviä tekniikoita ja käyttökokemusta yhteistyössä teollisuuden kanssa, sekä osallistunut tulevaisuuden Internetin tutkimushankkeisiin ja standardointityöhön. Vuonna 2011 hän toimi vierailevana tutkijana New Yorkissa Columbian yliopiston Real Time Internet -laboratoriossa, joka on yksi maailman johtavista Internet-tutkimuslaboratorioista.

"Oulussa on paljon Internetiin liittyvää osaamista, josta on hyvä ponnistaa eteenpäin. Perustan luo tieteellinen tutkimus, josta innovaatiot syntyvät. CIE:ssä tutkimusta tehdään yhdessä monien tutkimusryhmien ja muiden alueen toimijoiden kanssa. Tutkimuskysymyksiä määritellään myös liiketoiminnan tarpeista käsin ja tuloksia pyritään kaupallistamaan", Mika Ylianttila sanoo.

CIE-tutkimus- ja innovaatiokeskuksen yhtenä keskeisenä tutkimuskohteena on tulevaisuuden Internetin käyttökokemus erilaisissa päätelaitteissa ja ympäristöissä, kuten kolmiulotteisia käyttöliittymiä hyödyntävissä virtuaalimaailman ja lisätyn todellisuuden sovelluksissa. Tutkimuksen avulla kehitetään vuorovaikutteista tietotekniikkaa, sisältötekniikoita ja tuotekonseptien testauspalveluja. Lisäksi keskus koordinoi monitieteisiä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeita ja toimii verkostomaisesti sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

CIE kuuluu Oulun innovaatioallianssiin, jossa Oulun yliopiston kumppaneina toimivat Oulun kaupunki, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, VTT, Nokia Oyj ja Technopolis Oyj.

Viimeksi päivitetty: 30.1.2012